Now showing items 1-8 of 8

 • Characterization of Electroless Ni–P Coating Prepared on a Wrought ZE10 Magnesium Alloy 

  Buchtík, Martin; Kosár, Petr; Wasserbauer, Jaromír; Tkacz, Jakub; Doležal, Pavel (MDPI, 2018-03-07)
  Electroless low-phosphorus Ni–P coating was deposited on a wrought ZE10 magnesium alloy including an advanced pre-treatment of the material surface before deposition. Uniform Ni–P coating with an average thickness of 10 ...
 • Charakterizace tepelně zpracovaných Ni-P povlaků s různými obsahy fosforu. 

  Žilinský, Martin
  Cílem této práce byla charakterizace tepelně vytvrzených bezproudově deponovaných nikl–fosforových povlaků o různém obsahu fosforu. V teoretické části této práce, je pojednáno o substrátu pro nikl–fosforový povlak, tedy o ...
 • Galvanické pokovování hořčíkové slitiny s Ni-P bond coat 

  Zahálka, Martin
  Cílem této diplomové práce jse najít nejnižší možnou tloušťku nikl-fosforového povlaku, který může být galvanicky pokoven mědí bez defektů na horčíkové slitině, nikl-fosforového nebo měděného povlaku. V teoretické části ...
 • Niklové povlaky hořčíkových slitin 

  Kosár, Petr
  Diplomová práce se zabývá niklovými povlaky na hořčíkových slitinách. V úvodu teoretické části je krátce pojednáno o fázovém složení slitiny AZ91, za kterým následuje detailní popis pěti různých přístupů autorů k mechanismům ...
 • Příprava a vlastnosti porézního hořčíkového materiálu 

  Ďubašák, Matej
  Horčík je ľahký kov vhodný pre rôzne technické a biomedicínske aplikácie vďaka dobrému pomeru pevnosti k hmotnosti a biokompatibilite. Prášková metalurgia (PM) horčíka je moderná metóda spracovania pórovitého horčíka pri ...
 • Příprava povlaků na bázi Ni-P na tvářené hořčíkové slitině AZ61 po tepelném zpracování 

  Otoupal, Dominik
  Náplní této bakalářské práce je příprava tepelně zpracované tvářené hořčíkové slitiny AZ61 a vyloučení nikl-fosforového povlaku pomocí bezproudé depozice na původní a tepelně zpracovanou hořčíkovou slitinu AZ61. Teoretická ...
 • Reologie v technologii anorganických pojiv 

  Kosár, Petr
  Bakalářská práce se zabývá studiem reologického chování cementových past. V úvodní části je stručně popsáno složení portlandského cementu. Dále následuje detailní popis vzájemné interakce cementu s vodou a princip působení ...
 • Studium mikrostruktury deponovaných Ni-P povlaků s různými obsahy fosforu 

  Najser, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce byla příprava a charakterizace Ni-P povlaků s různými obsahy fosforu na substrát hořčíkové slitiny AZ91. Teoretická část bakalářské práce pojednává o hořčíkových slitinách a blíže specifikuje ...