Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh výroby krytu senzoru vyráběného technologií přesného stříhání 

    Kosíř, Tomáš
    Projekt diplomové práce vypracovaný v rámci magisterského studia předkládá návrh výroby krytu senzoru vyráběného technologií přesného stříhání. Kryt senzoru je vyráběn ze svitku plechu o tloušťce 4 mm. Materiálem součásti ...
  • Technologie výroby čelního ozubení 

    Kosíř, Tomáš
    Tato bakalářská práce popisuje a porovnává technologie výroby a dokončování čelního ozubení. Každá popsaná technologie obsahuje použité nástroje, stroje a řezné podmínky. Na závěr jsou technologie porovnány podle vhodnosti ...