Now showing items 1-2 of 2

  • Model řiditelného proudového zesilovače s diamantovými tranzistory a napěťovými zesilovači 

    Kos, David
    Tato práce je zaměřená na modelování řiditelného proudového zesilovače s využitím napěťově řízených zesilovačů a diamantových tranzistorů. Práce v první části pojednává o principu modelování s diamantovým tranzistorem a ...
  • Napájecí zdroj Power-Over-Fiber 

    Kos, David
    Tato práce se zabývá možnostmi přenosu energie optickým vláknem pro účely napájení elektronických zařízení. Zahrnuje problematiku přeměny elektrické energie na optickou, navázáním optického záření do optického vlákna, ...