Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce časových postranních kanálů v TLS 

    Koscielniak, Jan
    Protokol TLS je komplexní a jeho použití je široce rozšířené. Mnoho zařízení používá TLS na ustanovení bezpečné komunikace, vzniká tak potřeba tento protokol důkladně testovat. Tato diplomová práce se zaměřuje na útoky ...
  • Návrh specializovaných instrukcí 

    Koscielniak, Jan
    Tato práce se věnuje návrhu a implementaci specializovaných instrukcí pro architekturu instrukční sady RISC-V. Tato instrukční rozšíření slouží k akceleraci sady vybraných kryptografických algoritmů. Nové instrukce jsou ...