Now showing items 1-2 of 2

  • Komprese modelů pro 64k intro 

    Kosek, Jindřich
    Tato práce se zabývá problematikou komprese modelů pro intro s omezenou velikostí nepřesahující 64kB. Postupně jsou popsány různé techniky komprese modelu a také datová struktura modelu, který byl použit pro demonstraci ...
  • Zavedení ISMS v malém podniku se zaměřením na ICT infrastrukturu 

    Kosek, Jindřich
    Diplomová práce je zaměřena na návrh zavedení systému řízení bezpečnosti informací do malého podniku a aplikuje teoretické poznatky na reálnou situaci ve výrobní společnosti. V první řadě je provedena analýza současného ...