Now showing items 1-4 of 4

 • Kriminalita na internetu 

  Kosek, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá počítačovou kriminalitou v České republice i ve světě. Zejména se zaměřuje na porušování autorských práv. Popisuje, jakými způsoby zločinci nelegální díla získávají. V další části jsou navrženy ...
 • Lomová houževnatost kovových materiálů a její zkoušení 

  Kosek, Lukáš
  Cílem této práce je seznámení se s teoretickými základy lomové houževnatosti kovových materiálů a popisem jejího měření za podmínek rovinné deformace. V práci jsou uvedeny základní pojmy lineární elastické lomové mechaniky, ...
 • Technická analýza 

  Kosek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou technické analýza a jejího využití při tvorbě automatických obchodních systémů. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní principy fungování měnového trhu (Forex) a technických ...
 • Výroba pouzdra pružiny objemovým tvářením 

  Kosek, Lukáš
  Diplomová práce předkládá návrh technologie výroby pouzdra pro vedení pružiny z konstrukční oceli 11 320-5R objemovým tvářením za studena. Na základě literární studie zaměřené na objemové tváření za studena a následných ...