Now showing items 1-2 of 2

  • Metodika oceňování elektromobilů a vozidel s hybridním pohonem 

    Kosek, Roman
    Diplomová práce Metodika oceňování elektromobilů a vozidel s hybridním pohonem se zaměřuje na tyto druhy vozidel a jejich specifika z pohledu oceňování. Věnuje se současnému stavu technologické vyspělosti v tomto oboru, ...
  • Návrh na vybudování myčky pro ruční mytí vozidel 

    Kosek, Roman
    Předmětem bakalářské práce Návrh na vybudování myčky pro ruční mytí vozidel je rozbor problémových oblastí, které existují v souvislosti se založením a budoucím fungováním podniku, analýza současného prostředí v odvětví a ...