Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv lokálních regulačních systémů na řízení elektrizační soustavy 

    Kostov, Jiří
    Bakalářská práce pojednává o obecném rozdělení způsobu regulace elektrizační soustavy, obsahující základní principy regulace kmitočtu, regulaci napětí a regulaci jalového a činného výkonu. Obsahuje informace o systému HDO, ...
  • Výpočet jednofázového asynchronního motoru 

    Kostov, Jiří
    Diplomová práce pojednává o návrhu, parametrech a konstrukci jednofázového asynchronního motoru, podloženého výpočty. Důraz v práci je kladen na zjednodušení procesu návrhu pomocí navrženého počítačového programu. Součástí ...