Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh komunikačního mixu e-shopu 

    Kosturová, Monika
    Hlavním předmětem této diplomové práce je optimalizace komunikačního mixu vybraného e-shopu Gifťák.cz, zabývajícího se prodejem dárkového zboží. Práce je systematicky rozdělena do tří hlavních částí. První část je zaměřena ...
  • Návrh komunikačního mixu ve společnosti Cognito.Cz 

    Kosturová, Monika
    Tato bakalářská práce je zaměřena na komunikační mix. První část práce obsahuje teoretické poznatky nezbytné pro porozumění dané problematice, v druhé části jsou pak tyto poznatky aplikovány na konkrétní společnost a je ...