Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv pilin na žárovzdornost lehčeného šamotu 

    Smékalová, Veronika
    Lehčené šamotové výrobky mají své místo mezi žárovzdornými materiály. Stále nejčastějším způsobem lehčení je pomocí vyhořívajících složek. Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá surovinami pro výrobu lehčeného ...
  • Vývoj žárovzdorných tmelů pro kamnářskou technologii 

    Kotásek, Martin
    Žárovzdorné tmely se používají na vytvoření kompaktních žárovzdorných vyzdívek nebo utěsňování spár. Tato práce se zabývá prodloužením trvanlivosti tmelu Regnaterm, úpravou jeho receptury a navržením vhodné metody posuzování ...