Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza reklamy v oblasti mobilních technologií 

  Šutera, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o rozboru jazyka reklamy na daných příkladech současné reklamy. Rozebírá a analyzuje reklamu jako takovou, její historii a klasifikaci. Praktická část rozebírá aktuální příklady reklamy. ...
 • Android vs iOS: srovnávací studie 

  Pršeš, Faruk
  Tato bakalářská práce srovnává dva nejpopulárnější operační systémy v moderní době chytrých telefonů. iOS a Android jsou operační systémy známé pro svoji rivalitu. Cílem této práce tedy je poskytnout detailní analýzu těchto ...
 • Dopady mobilních technologií na Afriku 

  Kendík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem mobilních technologií na Afriku. Cílem této práce je stanovit nejvlivnější technologie a jejich dopad na Afriku. První část této semestrální práce je zaměřena na samotné mobilní ...
 • Efektivnost strojového překladu 

  Kvapil, Lukáš
  Práce hodnotí strojový překlad z hlediska problémů kterým čelí, popisuje nejčastější metody a přístupy a s pomocí praktických ukázkek překladů, hodnotí, kvality a možností využití. Problémem jsou v první řadě odlišnosti ...
 • Elektrotechnologie - překlad odborného textu 

  Klouda, Adam
  Cílem semestrální práce “Elektrotechnika – komentovaný překlad” je překlad českého odborného textu do angličtiny, který slouží jako studijní materiál pro studenty elektrotechnologie, a provést komparativní analýzu originálu ...
 • Jak udělat technický projev/prezentaci originální a poutavou. 

  Gilyazov, Danil
  Velké množství učitelských technik veřejného projevu vznikla již v době kdy se lidé naučili komunikovat, toto dělá dnešní prezentaci něčím víc než pouze projevem řeči. Lidé studující lungvistiku prokázali že effectivní ...
 • Jazyk a diskurz v časopise Processed World 

  Urban, Michal
  Tato práce pojednává o historii počítačů, o postupném rozšiřování technologií do světa obyčejných lidí a o tom, jak tato skutečnost tyto lidi ovlivnila. Současně tím poskytuje základní pozadí k tématům v časopise Processed ...
 • Komentovaný překlad 

  Novák, Přemek
  Bakalářská práce se zabývá překladem odborného českého textu do anglického jazyka. Cílem je přeložit a okomentovat studijní materiál týkající se počítačové architektury. Práce využije různé lingvistické prostředky pro ...
 • Komentovaný překlad 

  Michalov, Ján
  Bakalářská práce poskytuje překlad dvou textů, populárně naučného a odborného. U překladu obou textůje poskytnuta analýza. V komentáři můžeme najít analýzu překladu, kde je rozebráno, z jakých důvodů se autor rozhodl pro ...
 • Komentovaný překlad 

  Rajsigl, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá překladem odborného textu z časopisu Energo zaměřeného na elektrotechniku, konkrétně obor energetiky. Ze vzniklého textu je vytvořen komentář za účelem analýzy rozdílů mezi originálem a překladem. ...
 • Komentovaný překlad - technologie pro inteligentní domy. 

  Los, Marek
  Bakalářská práce se zabývá překladem textu v odborném stylu z českého do anglického jazyka a také lingvistickými náležitostmi spojenými s překladem. Byl vybrán text, který se zabývá problematikou technologií pro chytré ...
 • Komentovaný překlad odborného textu 

  Smejkal, Libor
  Cílem této bakalářské práce je překlad technického textu z českého jazyka do anglického a okomentovat aspekty překladu a problémy s tím spojené. Vybraný text jsou elektronická skripta, sdílená na e-learningu a používána ...
 • Komentovaný překlad odborného textu 

  Mičková, Daniela
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na překlad učebního textu z oblasti elektrotechniky. Práce má za cíl přeložit a analyzovat odborný učební text a je rozdělena na tři hlavní části. V teoretické části je uvedena zejména ...
 • Komentovaný překlad odborný text 

  Novák, Vlastimil
 • Komentovaný překlad skript z oblasti elektrotechniky 

  Halva, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na překlad skript z oblasti elektrotechniky s cílem přeložit a analyzovat odborný text. Přeložená skripta budou pak používána k výuce technických předmětů se zaměřením na analogovou ...
 • Kyberfeminismus: ženy a kyberprostor 

  Levdonskaya, Alisa
  Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s myšlenkami kyberfeminismu. Následující kapitoly této práce popisují historii feminismu a zejména cyberfeminismu. Poskytuje čtenáři základní pochopení pojmů sex a genderu z ...
 • Nové technologie v umění 

  Djordjevic, Ilija
  Tato práce se zabývá s problematikou nových technologií v umění. Práce je rozdělena na tří části: Nové technologie v umění, Nové tipy umění a Vliv internetu na umění. Každá z těchto tři částí je interpretována alespoň ...
 • Různé přístupy k vizualizaci 2D a 3D objektů v počítačové grafice 

  Polášek, Radek
  Cílem této semestrální práce je rozšířit povědomí lidí v okruhu procesů, které jsou využívány moderními počítačovými programy, k vizualizaci 2D a 3D objektů. Postupně projdeme některé nejzákladnější definice a koncepty ...
 • Srovnávací analýza vybraných CAT nástrojů 

  Martinka, David
  Cílem této bakalářské práce je najít a porovnat dva volně dostupné a dva placené CAT nástroje. Pro tento účel byly z volně dostupných vybrány nástroje OmegaT a Across, zatímco z placených MemoQ a SDL Trados Studio 2015, ...
 • Technologické inovační ekosystémy a příručka začínajícího podnikatele 

  Albrecht, Robert
  Cílem této bakalářské práce je analyza ekosystémů, které jsou nejen domovem úspěšnych firem, ale také podporují vznik a růst startupovych firem. Tato práce rovněž zahrnuje manuál obsahující užitečné informace pro nezkušené ...