Now showing items 1-2 of 2

  • Odstředivý korečkový elevátor 

    Kotačka, Petr
    Bakalářská práce se zabývá návrhem korečkového elevátoru pro dopravu suchých, sypkých a neabrazivních materiálů dle zadaných parametrů. V úvodní kapitole je krátkou rešerší zmiňována koncepce navrhovaného řešení. Další ...
  • Zařízení na výrobu vlákna z termoplastu PET pro použití k 3D tisku metodou FDM 

    Kotačka, Petr
    Tato diplomová práce řeší návrh zařízení na výrobu vlákna z termoplastu PET pro použití k 3D tisku metodou FDM. Je zde proveden stručný přehled metod zpracování plastů, dále je zde zahrnut konstrukční návrh zařízení s ...