Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku 

    Kotková, Kristýna
    Diplomová práce se zabývá analýzou stávajícího komunikačního mixu vybraného produktu nejmenované banky a navržením doporučení pro jeho zlepšení. Teoretická část zahrnuje vysvětlení pojmů a poznatků souvisejících nejen s ...