Now showing items 1-2 of 2

  • Mineralogické složení dinasu 

    Pospíšil, Dušan
    Bakalářská práce se zabývá mineralogickým složením hutného dinasu. Dinas je křemičitý žáruvzdorný materiál obsahující až 99 % oxidu křemičitého, který je používaný hlavně pro výstavbu koksárenských baterií, sklářských pecí ...
  • Vliv tepelné expozice na pórovou strukturu a mineralogii hutného dinasu. 

    Janek, Ondřej
    Dinas je žáruvzdorné stavivo, které obsahuje nejméně 93 % oxidu křemičitého v polymorfních formách a to převážně -tridymitu, -cristobalitu a nepřeměněného -křemene. Ve sklářství se používá pro zdění kleneb sklářských pecí ...