Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování a simulace analogových obvodů v obvodech FPGA 

    Kotulič, Dominik
    Bakalárska práca je zameraná na nájdenie vhodného algoritmu výpočtu exponenciálnej funkcie, ktorý je možné vhodne implementovať v obvodoch ASIC a FPGA. Prvá časť je zameraná na stručné objasnenie problematiky prechodných ...
  • Záznamového zařízení pro oblast civilního letectví 

    Kotulič, Dominik
    V tejto práci dochádza k návrhu systému Záznamového modulu DSS (Data Storage System) s rešpektom voči metodike V-Modelu. Návrh prebieha na základe užívateľských požiadaviek, z ktorých sú vytvorené systémové požiadavky a ...