Now showing items 1-1 of 1

  • Fyzikální simulátor pro hry typu SandBox 

    Kotulič, Patrik
    Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou real-time fyzikálního simulátoru mechaniky tuhých těles. Čtenář je seznámen s principy, na kterých jsou založeny současné simulátory mechaniky tuhých těles. Práce se dále zabývá ...