Now showing items 1-20 of 22

 • Analyzátor protokolu DMX512 s připojením na USB rozhraní 

  Bartoň, Zdeněk
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s moderními technologiemi pro řízení scénické a hudební techniky, se zaměřením zejména na nové technologie komunikace. Následně se tato práce zabývá návrhem a realizací modulu umožňujícího ...
 • Analýza současných technologií zajištění kvality služeb v paketových sítích 

  Kulhány, Andrej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na rozbor technologií pro zabezpečení kvality služeb v paketových sítích. V hlavní části se věnuji podrobnému rozboru technologii IntServ a DiffServ. Praktická část obsahuje návrh sítě v ...
 • Aplikace pro generování testových otázek 

  Žoldoš, Petr
  Podstatou bakalárskej práce je navrhnúť a realizovať zabezpečený dabázový systém. Jeho úlohou je správa testových otázok v užívatežsky prístupnej aplikácií. Je schopná otázky vkladať a vymazávať, editovať, zadežovať do ...
 • Aplikace pro monitorování a správu sítě pro ISP 

  Kmoníček, Tomáš
  Diplomová práce se zaobírá návrhem dohledového a administrativního systému pro poskytovatele Internetu. Výsledkem práce je plně funkční dohledový systém umožňující správci sítě kontrolu odezvy a ztrátovosti v~celé síti. ...
 • Aplikace pro monitorování a správu sítě pro ISP 

  Kmoníček, Tomáš
  Diplomová práce se zaobírá návrhem dohledového a administrativního systému pro poskytovatele Internetu. Výsledkem práce je plně funkční dohledový systém umožňující správci sítě kontrolu odezvy a ztrátovosti v~celé síti. ...
 • Implementace komunikačního protokolu CAN 2.0 v jednočipových mikroprocesorech 

  Machálka, Lukáš
  Tato diplomová práce pojednává o implementaci komunikačního protokolu CAN 2.0 v jednočipových mikroprocesorech. V úvodu této práce je popsána problematika komunikačních protokolů, které se v současné době používají v ...
 • Metody přístupu k databázím PostgreSQL v .NET Framework 

  Henzl, Václav
  Výsledkem této práce jsou dva hlavní projekty – NpgObjects a PagedDataGridView. NpgObjects je jednoduchý ORM framework umožňující mapování databázových tabulek do objektů prostředí CLR platformy .NET. Pomocí speciálně ...
 • Modul pro záznam zvuku 

  Strašil, Ivo
  Cílem práce bylo navrhnout a zkonstruovat autonomní hardwarový modul pro záznam a reprodukci zvuku. Zařízení je řešeno jako kompaktní prvek pro vestavbu do základní desky cílové aplikace. Vstupní analogová zvuková data ...
 • Modulace v PLC systémech 

  Procházka, Vít
  V bakalářské práci je popsán princip a způsob komunikace po elektrické napájecí síti PLC, možnosti využití, jak v průmyslových aplikacích, ale hlavně v širokopásmových systémech, které mohou představovat slibnou konkurenci ...
 • Nasazení tenkých klientů a terminálových serverů do různých prostředí lišících se v nárocích na zatížení a výkon 

  Králík, Martin
  Tato práce se zabývá možnostmi využití terminálových serverů a dostupných virtualizačních technologií na platformách Microsoft, VMware a Citrix. V první části jsou podrobně rozebrány technické principy virtualizace a ...
 • Návrh nízkopříkonové bezdrátové senzorické platformy pro měrění sněhového zatížení 

  Bačinský, Martin
  Táto bakalárska práca popisuje problematiku merania snehovej záťaže. V prvej časti práce sú popísané princípy činnosti senzorov pre nepriame merania. V druhej časti je riešená problematika priameho merania za pomoci ...
 • Nízkopříkonové sledovací zařízení pro motocykly 

  Gryžboň, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nízkopříkonového sledovacího zařízení, které by mělo byt použito primárně v motocyklech. Cílem práce je zrealizování toho zařízení, které bude řízeno mikrokontrolérem, který bude ...
 • Ovládání počítače prostřednictvím mobilního telefonu 

  Kovář, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem Java aplikace vzdáleného ovládání počítače prostřednictvím mobilního telefonu. Aplikaci tvoří celky klient a server, které spolu vzájemně komunikují přes Bluetooth rozhraní. Klient představuje ...
 • Přenos zvukových dat pomocí protokolu RTP 

  Novotný, Roman
  Tato práce se zabývá technologií multimediálního přenosu v reálném čase. Úvod práce je vyhrazen pro vrstvený model TCP/IP. Dále se bakalářská práce zaměřuje na teoretický návrh aplikace, která je schopna přenášet zvuková ...
 • Realizace bezdrátové senzorové sítě s mikrokontroléry Atmel AVR 

  Mráz, Ľubomír
  Táto diplomová práca pojednáva o norme IEEE 802.15.4 a Zigbee určenej pre bezdrátové senzorické siete. Tieto normy sú podrobne popísané v prvých dvoch kapitolách. Hlavnou prioritou bezdrátových senzorických sietí je minimálny ...
 • Realizace víceúčelového serveru na bázi WINDOWS 

  Depiak, Petr
  Práce je věnována poznatkům o síťových službách, které se často vyskytují na serverových systémech. Tyto služby zejména souvisí s úschovou, přenosem a interpretací dat. Jedná se o služby přenosu, které využívají protokoly ...
 • Řešení problematiky zajištění kvality služeb v bezdrátových sítích 

  Hornyak, Tomáš
  Tato práce se věnuje především možnostem zajištění kvality služeb a realizaci mobility v bezdrátových sítích. Zabývá se především možnostmi standardu IEEE 802.11e, využitelností protokolu Mobile IPv4 a počítačovou simulací ...
 • Software pro převzetí kontroly nad počítačem 

  Kostelník, Jan
  V úvodní části diplomové práce je stručně zmíněn historický a technologický vývoj terminálu, jeho definice, výhody a nevýhody. V další části je uveden všeobecný popis služeb a jejich význam. Jsou zde popsány terminálové ...
 • Virtuální prostředí pomocí softwaru Xen 

  Kulíř, Tomáš
  Tato bakalářská práce, která nese název Virtuální prostředí pomocí softwaru Xen, pojednává o operačním systému GNU/Linux a jeho distribucích. Zabývá se také virtualizací na serveru nebo na stolním počítači, zejména podrobně ...