Now showing items 1-13 of 13

 • Aerodyanmický návrh a výpočet kluzáku "Twin Shark" 

  Krmela, Luděk
  Obsahem práce je určení skutečných aerodynamických charakteristik klapkového profilu PW09-135 pomocí kalibračního výpočtu v CFD. Provedení CFD analýzy dílčích částí a celkové konfigurace kluzáku Twin Shark. Detailně je ...
 • Modifikace geometrie nosné plochy RC házedla s ohledem na letové výkony 

  Pejchar, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na provedení modifikace nosné plochy házecího kluzáku kategorie F3K. Je řešena geometrie křídla z aerodynamického hlediska s podporou modelářských softwarů a softwarů využívajících panelové ...
 • Možnosti minimalizace indukovaného odporu 

  Skarolek, Vilém
  Indukovaný odpor tvoří podstatnou část celkového odporu letounu při letu a tak jeho minimalizace je žádoucí při snaze o hospodárný provoz letecké dopravy. Bakalářská práce se zabývá možnostmi minimalizace indukovaného ...
 • Návrh internetových stránek 

  Kouřil, Martin
  Obsahem mé bakalářské práce je vytvořit komplexní internetové stránky pro firmu MB Kontejner s.r.o. Internetové stránky mají za cíl zviditelnit firmu na internetu a posloužit jako informační zdroj pro potenciálního zákazníka. ...
 • Návrh koncepce systému vztlakové klapky pro novou generaci sportovního letounu 

  Rensa, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem celkové koncepce sportovního letounu pro základní výcvik, leteckou turistiku a aerovleky s využitím v aeroklubech a privátním sektoru. Cílem práce bylo navržení vnějších tvarů letounu, ...
 • Návrh letounu podle předpisu FAR 103 

  Tomala, Daniel
  Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem letounu podle předpisu FAR 103. Na základě zpracovaných statistických údajů je proveden základní geometrický a aerodynamický návrh jednomístného letounu. Pro navrženou koncepci ...
 • Návrh optimálního tvaru trupu amfibie „Seagle“ 

  Weis, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem geometrických tvarů trupu amfibie Seagle a navržení optimálních tvarů pro zlepšení aerodynamických a hydrodynamických vlastností.
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Havlíčkův Brod 

  Adamcová, Vendula
  Tato diplomová práce se věnuje problematice nezaměstnanosti v okrese Havlíčkův Brod za období 2009 – 2013. Analyzuje faktory, které mají vliv na nezaměstnanost a na strukturu uchazečů o práci z hlediska různých kategorií. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kouřil, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá informačními systémy a metodou jejich správného výběru. Teoretická část práce představuje problematiku informačních systémů, ERP systémů, jejich posouzení a výběr. Vlastní řešení představuje ...
 • Přestavba letounu L-410 pro potřeby hašení požárů 

  Hlavačka, Miroslav
  Práce se zabývá přestavbou letounu L 410UVP-E20 pro potřeby hašení požárů. Je zde představena činnost letecké hasičské služby v České republice. Práce také řeší využití modifikace pro hlídkovou činnost a pro převoz raněných.
 • Stabilita a řiditelnost experimentálního letounu VUT 001 Marabu 

  Marešová, Eva
  Práce se zabývá stabilitou a řiditelností experimentálního letounu VUT 001 Marabu. Obsahuje výpočet aerodynamických stabilitních derivací a dalších potřebných dat pro vyhodnocení statické a dynamické stability. Výběr ...
 • Výpočet stability a řiditelnosti motorového kluzáku L-13 SE Vivat 

  Freisleben, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem stability a říditelnosti motorového kluzáku L-13 SE Vivat. Dále porovnáním různých metod stanovování aerodynamických derivací.
 • Základní geometrická koncepce letounu 

  Matějka, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na popis základních geometrických koncepcí letadel, rozbor jejich výhod a nevýhod z hlediska aerodynamického, konstrukčního a provozního. Vhodnost použití v jednotlivých kategoriích a nové ...