Now showing items 1-2 of 2

  • Kontrast v obraze získaném pomocí scintilačního detektoru sekundárních elektronů ve VP SEM 

    Koudela, Oldřich
    První část této práce je teoretické pojednání o základech rastrovací elektronové mikroskopie, složení a funkci elektronového mikroskopu, jeho speciálním případu rastrovacím elektronovém mikroskopu pro vyšší tlak (VP SEM), ...
  • RAKE receiver pro systém UMTS 

    Koudela, Oldřich
    Tato práce se zabývá teoretickým popisem dějů probíhajících v systému UMTS při práci se signálem, jeho rozprostřením za použití modulační techniky DS SS(direct sequence spread spectrum) a následným zpracováním signálů v ...