Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza měření frekvence a RoCoF v simulačních programech 

  Koudelka, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou vyhodnocování frekvence a její derivace v simulačních programech. Cílem práce bylo porovnat hodnoty obdržené ve třech různých programech (PSS/E, PSCAD, MODES). V testovací síti IEEE 39 ...
 • Frequency Measurement In Pscad 

  Koudelka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The article deals with the issue of frequency measurement in PSCAD software. The objective is to assess frequency waveform in buses of the grid calculated by PSCAD when outage of one generator occurs. Two simulations ...
 • Historie elektrických ochran 

  Šafl, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá mapováním vzniku a historie elektrických ochran. Práce při-bližuje, za jakých okolnosti a jak vznikaly nové typy ochran. Vysvětluje a seznamuje s problémy, které se vyskytly při vývoji a provozu ...
 • Historie elektrických ochran 

  Šafl, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá mapováním vzniku a historie elektrických ochran. Práce při-bližuje, za jakých okolnosti a jak vznikaly nové typy ochran. Vysvětluje a seznamuje s problémy, které se vyskytly při vývoji a provozu ...
 • Internalizace marketingu v českém managementu 

  Koudelka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: When we explore the role of marketing concept in decisions of Czech management by direct interviewing, the problem of self projection can immerge as the influence of professional environment. Then ...
 • Marketingový význam body image 

  Koudelka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06)
  Představy o těle (body image) významně podmiňují chování spotřebitele. Pro marketingové reflexe jsou podstatné jejich psychologické, kulturní a sociální relace. Představují intenzivní vstupy do průběhu kupních rozhodovacích ...
 • Monitorování budovy pomocí bezdrátové senzorové sítě se statickou topologií 

  Koudelka, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na realizaci bezdrátové senzorové sítě (WSN) pro monitorování budovy a získávání dat v reálném čase. Pro práci na projektu jsou zvoleny senzorové uzly micaZ. Náplní práce je vytvoření sítě ...
 • Nástroj pro správu projektů s využitím tabletů platformy Android 

  Koudelka, Jan
  Tato práce se věnuje problematice řízení projektů a jejich podpory pomocí softwarových nástrojů. Zaměřuje se na analýzu existujících řešení a návrh vlastní mobilní aplikace pro platformu Android. Shrnuje základní principy ...
 • Porovnání výpočtů zkratových proudů simulačními programy s normou ČSN EN 60909 ed.2 

  Procházka, Jiří
  Diplomová práce se zabývá srovnáním výpočtu zkratových proudů pro modelový příklad podle normy ČSN EN 60909–0 ed.2 se simulačními programy. První část pojednává o zkratech obecně spolu s uvedením příkladu výpočtu zkratových ...
 • Tepelné ztráty výstupních skříní u přípojnicového systému 

  Koudelka, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu výstupních skříní u přípojnicového systému z hlediska tepelných ztrát. V práci je nejprve představena problematika přípojnicových systémů jako alternativa ke kabelovým rozvodům ...