Now showing items 1-15 of 15

 • Alternativní návrh čáry zrnitosti 

  Kozáček, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem křivky zrnitosti směsi s co nejmenší mezerovitostí. Popsána je zde Fullerova křivka a její původ. Je zde krátce popsána teorie sphere packingu. Stěžejním bodem této bakalářské práce je ...
 • Asphalt mixtures with a high amount of RAP – case study 

  Koudelka, Tomáš; Varaus, Michal (IOP Publishing, 2017-11-15)
  A case study of one trial section in the Pilsen region is presented. The pavement in the section was newly constructed in 2015 using one type of an asphalt concrete mixtures with varying RAP content. The constructed surface ...
 • Mikrokoberce zastudena 

  Koudelka, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na technologii kalových vrstev, konkrétně na mikrokoberce prováděné za studena. V teoretické části jsou rozebrány jednotlivé problematiky týkající se této technologie: složení, výroba, vliv na ...
 • Navrhování nízkohlučných asfaltových směsí 

  Řehulka, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na nízkohlučné asfaltové směsi obecně, konkrétně pak asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy s nízkou hlučností (BBTM 8 NH) a asfaltový koberec mastixový s nízkou hlučností (SMA 8 NH). První ...
 • Návrh směsi typu asfaltový beton s obsahem R - materiálu 

  Kučerová, Marcela
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a zkoušení asfaltové směsi typu asfaltový beton s obsahem R-materiálu. Teoretická část se věnuje problematice používání R-materiálu v asfaltových směsích vyráběných za horka, jedná se ...
 • Nízkoteplotní vlastnosti asfaltových pojiv a směsí 

  Veselý, Petr
  Dnešní společnost je vysoce závislá na fungující silniční infrastruktuře, která je díky kolektivní snaze z hlediska hlavní dopravní sítě téměř vybudována, a pozornost se nyní upíná k její životnosti především vzhledem ke ...
 • Recyklace asfaltových směsí - variabilita vstupních parametrů R-materiálu 

  Tuháček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou využívání R-materiálu při výrobě nových asfaltových směsí. V teoretické části práce jsou popsány metody recyklace asfaltových směsí. Praktická část se zaměřuje na maximální procentuální ...
 • Recyklace netuhých vozovek za studena 

  Řehulka, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na technologii recyklace netuhých vozovek obecně, konkrétně pak recyklaci za studena. Jedná se o moderní technologii, která byla v České republice zavedena po roce 1989. První polovina práce ...
 • Sledování vývoje vlastností asfaltového pojiva získaného z asfaltové směsi s R-materiálem 

  Eliáš, Radim
  Práce je zaměřena na vývoj vlastností asfaltového pojiva získaného z asfaltové směsi s R - materiálem, kdy sledujeme rozdíl vlastností pojiva při pokládce a poté po uplynutí doby 6 měsíců po pokládce asfaltové směsi. V ...
 • Tenkovrstvé emulzní úpravy 

  Koudelka, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na technologii emulzních kalových vrstev. Teoretická část práce přibližuje moderní trendy v technologii barevných úprav a popisuje použití technologie emulzních mikrokoberců v systému Flexiplast®. ...
 • Vlastnosti nízkoteplotních polymerem modifikovaných asfaltů 

  Zábranský, Ivo
  Diplomová práce se zabývá vlastnostmi nízkoteplotních polymerem modifikovaných asfaltů. Teoretická část práce popisuje přísady, které ovlivňují vlastnosti asfaltů pro jejich širší využití a snížení výrobních a pracovních ...
 • Vliv přídávání zestárlého asfaltového pojiva na vlastnosti polymerem modifikovaných asfaltů 

  Pecha, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou polymerem modifikovaných pojiv, jež jsou speciálně určeny pro výrobu asfaltových směsí s obsahem R-materiálu. Tyto polymerem modifikovaná pojiva jsou v literatuře označována ...
 • Vliv složení emulzního mikrokoberce na jeho vlastnosti 

  Dostál, Filip
  Cílem bakalářské práce bylo zpracovat problematiku emulzních kalových vrstev/mikrokoberců. V teoretické části jsou popsány rozdíly mezi kalovou vrstvou a mikrokobercem. Složky pro jejich výrobu a provádění pokládky. Dále ...
 • Vliv teploty na přípravu asfaltových směsí s vyšším obsahem R-materiálu 

  Škrobáček, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na přípravu R materiálu pro výrobu asfaltových směsí. V rámci práce je sledován vliv teploty přípravy R materiálu na vlastnosti obsahovaného asfaltového pojiva. V teoretické části je ...
 • Využití fluxačních přísad pro úpravu vlastností asfaltových pojiv 

  Šefránková, Radka
  Předmětem diplomové práce je popsat vliv fluxačních přísad na chování asfaltových pojiv. Důraz bude kladen na změny reologických vlastností asfaltových pojiv za běžných teplot, na stabilitu během stárnutí a vliv fluxačních ...