Now showing items 1-1 of 1

  • Zajistění stavební jámy na ul. Provazníkova 

    Koudelková, Ivana
    Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením pažení stavební jámy realizované za účelem výstavby polyfunkčního domu v Brně Husovicích. Úvodní část práce shrnuje základní vstupní informace o zájmové lokalitě ...