Now showing items 1-20 of 34

 • Činnost inspektorátu práce při skončení pracovního poměru 

  Hortová, Miluše
  Cílem této práce je popsat problematiku skončení pracovního poměru. Práce popisuje činnosti inspektorátu práce jako kontrolního orgánu v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů.
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Koudelková, Petra
  Diplomová práce se zabývá finančním hodnocením stavební společnosti DEAS, spol. s r.o., zpracováním výsledků analýzy a navrhnutí možných řešení jednotlivých problémů. K hodnocení byly použity klasické ukazatele finanční ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané společnosti 

  Šišmišová, Zora
  Bakalárska práca je zameraná na hodnotenie finančnej situácie spoločnosti Eurosat CS, spol. s r.o. na základe vybraných ukazovateľov finančnej analýzy za sledované obdobie rokov 2013 až 2017. Práca je rozdelená na tri ...
 • Inovační faktory ovlivňující růst malých a středních podniků 

  Koudelková, Petra
  Disertační práce se věnuje problematice inovačních faktorů působících na růst malých a středních podniků. V této práci byly stanoveny dva cíle, které se týkají vymezení působení inovací na růst malých a středních podniků ...
 • Motivace zaměstnanců při tvorbě inovací v malém a středním podniku 

  Koudelková, Petra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: This work deals with innovative factors influencing the growth of small and medium enterprises. The most important are innovations. For successful innovation play significant role human resources. ...
 • Návrh na založení specializovaného fitness centra 

  Janderka, Jakub
  Bakalářská práce obsahuje podnikatelský záměr na založení fitness centra, které se bude soustředit především na komplexní cvičení, kterým je crossfit. Teoretická část popisuje pojmy spojené s podnikatelským záměrem. V ...
 • Návrh na zlepšení úrovně spokojenosti zákazníka firmy Aromatica cz 

  Michálková, Renata
  Ve své diplomové práci se budu věnovat problematice spokojenosti zákazníka, která je důležitým faktorem úspěchu firmy. Zákazník je nejdůležitějším článkem trhu a pokud není dostatečně spokojen, odchází ke konkurenci. Proto ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Benda, Jiří
  Záměrem této bakalářské práce je připravit podnikatelský záměr pro založení firmy PROMARK Data s.r.o., která podniká v oboru internetových databází, direct marketingu a realizaci projektu a dalšími přidanými službami, které ...
 • Optimalizace finančního zdraví výrobního podniku AKORD, spol. s r.o. 

  Koudelková, Petra
  Bakalářská práce je zaměřená na zhodnocení finanční situace podniku AKORD, spol. s r. o. v období mezi lety 2007 až 2011 za pomoci vybraných ukazatelů a metod finanční analýzy. Cílem práce je vypracování finanční analýzy ...
 • Perception of social companies at customers’ side in Czech business environment 

  Koudelková, Petra; Milichovský, František (The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2020-01-07)
  The mission of the social business is to create jobs for poorly unemployed people or to significantly care for nature. They are doing so more and more. Their activities bring potential and development for the whole of ...
 • Podnikatelský plán 

  Urbánková, Lucie
  Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru na založení BIO restaurace se samoobsluhou v Brně. První část práce obsahuje teoretické znalosti potřebné pro založení společnosti a s tím související ...
 • Podnikatelský plán 

  Vítek, Ondřej
  Bakalářská práce je zpracována jako návrh podnikatelského plánu pro založení malého výrobního podniku v oblasti sedacího nábytku bez pevné vnitřní konstrukce. Podnikatelská činnost bude zpočátku provozována jako živnostenské ...
 • Podnikatelský plán 

  Urbánková, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na zpracování podnikatelského záměru na založení malé ekofarmy, kde by se ze začátku převážně pěstovala zelenina a ovoce a následně by se tyto plodiny prodávaly spotřebitelům. Teoretická část ...
 • Podnikatelský plán 

  Horák, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na sestavení podnikatelského záměru pro čajovnu japonského typu. V teoretické části jsou definovány základní pojmy např. podnikatel, podnik, podnikání, podnikatelský záměr. Dále obsahuje ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Šimíčková, Anna
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského záměru prodejny sýrů a jiných pochutin. Teoretická část definuje základní pojmy, jako je podnik, podnikání, podnikatel a také specifikuje právní formy podnikání ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Štěpánová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou podnikatelského záměru, který se zaměřuje na založení podniku, jehož činností bude prodej palivového dříví. Práce obsahuje teoretické poznatky, které se týkají podniku a souvislostmi ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Vechetová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským plánem na založení malé společnosti, jejímž předmětem podnikání bude prodej zboží od mladých nezávislých tvůrců. Cílem této práce je zpracování vlastního návrhu, který je ...
 • Podnikatelský plán na založení vinotéky 

  Hudcová, Ivana
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru k založení vinotéky. Obsahuje teoretická východiska nezbytná pro skutečnou realizaci tohoto projektu. Vymezuje základní pojmy potřebné pro analytickou část ...
 • Podnikatelský plán pro založení fitness&wellness centra 

  Tomašík, Zbyněk
  Bakalářská práce se zabývá sestavením kompletního podnikatelského plánu pro založení nového podniku v oblasti sportu a relaxace. Konkrétně se jedná o fitness&wellness centrum. Při sestavování byla provedena analýza trhu, ...
 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku 

  Svoboda, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro malý podnik. Předmětem podnikání vybrané firmy je výroba klíčů, prodej domácích elektrospotřebičů a montáž satelitní techniky. Podnikatelský plán se bude týkat ...