Now showing items 1-13 of 13

 • Komunikační mix podniku 

  Stoklasová, Adriana
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom komunikačného mixu pre FLEA micropho-nes. Vysvetľuje dôležití pojmy a princípy, ktoré súvisia s aktuálnou problematikou marketingu. Potom je prevedená podrobná analýza súčasného stavu ...
 • Marketingový mix maloobchodu 

  Hon, Marek
  Hlavním předmětem této bakalářské práce je vypracování návrhu marketingového plánu pro maloobchodní prodejnu. Zavedení těchto marketingových strategií do podniku. Tento podnik se zabývá prodejem smíšeného zboží, masa, ...
 • Motivační systém ve vybrané společnosti 

  Juránková, Tereza
  Diplomová práce shrnuje teoretické poznatky o motivaci pracovníků a vysvětluje základní pojmy spojené s touto problematikou. Popisuje současné trendy požadavků zaměstnanců v oblasti motivačního systému a pomocí dotazníkového ...
 • Návrh komunikačního mixu pro prodej potravin 

  Horáková, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou komunikačního mixu u vybraného živnostníka, který zprostředkovává prodej potravin. Na základě teoretických poznatků byly provedeny analýzy současného stavu marketingové komunikace. ...
 • Návrh komunikačního mixu pro vybranou společnost 

  Hubená, Lucie
  Diplomová práce se věnuje marketingové komunikaci a její optimalizaci ve společnosti, která podniká v oblasti poskytování internetu. První část práce obsahuje teoretická východiska, která slouží jako základní přehled ...
 • Návrh komunikačního mixu v podniku 

  Tichá, Denisa
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu komunikačního mixu společnosti LETOVICKÉ STROJÍRNY, s. r. o. V teoretické části práce jsme seznámeni s jednotlivými nástroji komunikačního mixu. V analytické části charakterizuje ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku 

  Válková, Dagmar
  Téma bakalářské práce je komunikační mix, kde se podrobně podíváme na současný stav společnosti Autodoprava Pavel Válek. Práce je rozdělena na dvě části, v první části si rozebereme teoretickou úlohu. Nejvíce nás bude ...
 • Návrh komunikačního mixu vybrané události 

  Bednářová, Daniela
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu pro 10. ročník události Truckshow v Šeborově. Teoretická část zahrnuje teoretické poznatky z oblasti marketingu a vysvětluje nejdůležitější pojmy, které jsou následně ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Davidová, Petra
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu pro společnost Forst Agro s.r.o. Vysvětluje nejdůležitější pojmy a principy, které souvisí s aktuální problematikou marketingu na trhu B2B. Dále je provedena podrobná ...
 • Návrh marketingového mixu 

  Rašková, Tereza
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení současného marketingového mixu podniku, který prodává potřeby pro zvířata. Návrh vychází z teoretických poznatků a analýzy současné situace podniku, která zahrnuje i průzkum v oblasti ...
 • Návrh marketingového mixu 

  Haklová, Kristýna
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného stavu neziskové organizace ZOO Brno a návrh marketingového mixu této neziskové organizace. Nejprve je nastíněno základní teoretické vymezení problémové oblasti – marketingu ...
 • Návrh marketingového plánu 

  Havelka, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingového plánu pro nový internetový projekt. První kapitola vysvětluje základní pojmy marketingu, marketingového plánu a dále se zabývá marketingem na internetu. Druhá kapitola ...
 • Návrh marketingového plánu pro vybraný podnik 

  Luu, David
  Předmětem bakalářské práce je vytvoření návrhu marketingového plánu pro společnost Betonstropy s.r.o. a zavedení marketingových strategií do řízení společnosti. První část práce se zabývá teoretickými východisky, založenými ...