Now showing items 1-1 of 1

  • Zaměření specifických prvků v areálu Admas 

    Koukal, Pavel
    Diplomová práce se skládá ze dvou základních částí. První část práce je zaměřena na naskenování části areálu Admas pozemním laserovým skenerem. V této části je popsán úvod do laserového skenování, použité pomůcky a software, ...