Now showing items 1-2 of 2

  • Dokumentace budovy pro účely rekonstrukce 

    Koukal, Pavel
    Bakalářské práce se skládá ze dvou základních částí. První část porovnává historický vývoj budovy č.p. 15 v Herolticích. Porovnání proběhne na základě vytvořené dokumentace budovy pro účely rekonstrukce s dochovanou ...
  • Zaměření specifických prvků v areálu Admas 

    Koukal, Pavel
    Diplomová práce se skládá ze dvou základních částí. První část práce je zaměřena na naskenování části areálu Admas pozemním laserovým skenerem. V této části je popsán úvod do laserového skenování, použité pomůcky a software, ...