Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Koukalová, Žaneta
    Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti PAVLOVÍN, spol. s r. o, za období 2009 - 2013. V práci je vycházeno z vlastních zkušeností, odborné literatury, jejíž seznam je uveden na konci práce, ...