Now showing items 1-20 of 23

 • 3D skener pro výukové účely 

  Romanovský, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem 3D optického skeneru využívajícího metody projekce strukturovaného světla. Cílem této diplomové práce je demonstrovat principy a procesy 3D skenování s využitím projektoru DLP ...
 • 3D skenování lesklých povrchů 

  Zeman, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je experimentálně posoudit, jak koncentrace titanového prášku v matnícím nástřiku ovlivňuje vlastnosti matnící vrstvy lesklého povrchu určeného pro 3D skenování. Teoretická část práce nastiňuje ...
 • Aplikace velmi tenkých zmatňujících nástřiků 

  Hruboš, David
  Tato diplomová práce se zabývá matnícími nástřiky pro účely optického 3D skenování. Cílem práce je najít metodu nanášení směsi TiO2 a etanolu, která by zajistila tloušťku matnící vrstvy mimo měřitelný rozsah 3D skeneru. V ...
 • Automatické generování pozic optického skeneru pro digitalizaci plechových dílů 

  Koutecký, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem metodiky pro automatické generování pozic optického skeneru pro digitalizaci plechových dílů na základě počítačového modelu měřeného dílu. Výroba a s tím související inspekce plechových dílů jsou ...
 • Demonstrační laserový 3D skener 

  Záveský, Filip
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí demonstračního 3-D skeneru a programu pro zpracování dat, pracujícího s metodou triangulace. Obsahem práce je seznámení se se základními principy skenování, popisem triangulace a ...
 • Experimentální porovnání filamentu vyrobeného z recykloveného a běžného PET 

  Tomčová, Renata
  Tato bakalářská práce se zabývá experimentálním porovnáním filamentu vyrobeného z recyklovaného a běžného PET. Filament byl vyrobený z komerčních granulátů PET, PET-G a z recyklovaných PET lahví. Z těchto filamentů se ...
 • Experimentální porovnání recyklovaného a nerecyklovaného filamentu z ABS plastu 

  Grygar, Filip
  V průběhu 3D tisku vzniká plastový odpad, který by mohl být recyklován. Jedním z nejpoužívanějších materiálů je ABS, jehož recyklaci se věnuje tato práce. Při recyklaci ABS dochází k velmi výraznému zhoršení mechanických ...
 • Kamery pro fotogrammetrii a trojrozměrnou digitalizaci 

  Steigl, Vladimír
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním přehledu průmyslových kamer, které se používají v oblasti metrologie, jejich funkčností a použitím. Kromě uvedeného přehledu také práce pojednává o pojmech fotogrammetrie a 3D ...
 • Konstrukce 3D tiskárny pro velkorozměrové díly 

  Březina, Josef
  Tato práce je zaměřena na konstrukci velkoformátové 3D tiskárny. Cílem této práce je návrh a výroba funkčního prototypu tiskárny využívající technologii FDM s využitelnými pracovními rozměry (520 x 520 x 480) mm. Zkonstruovaná ...
 • Konstrukční návrh skořepinové ortopedické vložky zhotovené 3D tiskem 

  Chaloupka, Matyáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem skořepinové ortopedické vložky zhotovené 3D tiskem. Rešeršní část je zaměřena na problematiku ploché nohy a metody Rapid Prototypingu včetně nejčastěji používaných ...
 • Konstrukční řešení transfemorálních protéz 

  Koutecký, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je podat přehled současného stavu v oblasti protéz dolních končetin po amputaci mezi kyčlí a kolenem. Práce se zabývá otázkou lidské chůze, její analýzou a odchylkami v případě chůze s protézou. ...
 • Metodika návrhu a výroby designového krytu transtibiální protézy 

  Romanovský, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí designového krytu transtibiální protézy s využitím metod reverzního inženýrství. Teoretická část této práce mapuje nové trendy v oblasti návrhu protetických krytů a snaží se o ...
 • Nastavení materiálového profilu stereolitografického 3D tisku se zaměřením na rozměrovou přesnost 

  Topinka, Lukáš
  Aditivní technologie stereolitografie pracuje na principu vytvrzování fotocitlivého polymeru laserem nebo DLP projektorem. Přesnost a kvalitu výroby ovlivňuje několik parametrů, jako je například doba osvitu nebo tloušťka ...
 • Návrh a výroba prototypu plastového dílce držáku PDA 

  Frýza, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou prototypu držáku mobilního zařízení PDA ASUS A730 do osobního automobilu. Výroba plastových dílů je realizována pomocí vakuového odlévání. Rešeršní část popisuje konstrukci ...
 • Návrh programu pro dekódování vzoru u 3D skeneru s proužkovou projekcí 

  Ďuriš, Miroslav
  Práca sa zaoberá návrhom programu na dekódovanie vzoru 3D skenera s prúžkovou projekciou a transformáciou dekódovanej informácie do skutočných súradníc. Optic-ké meracie zariadenia sú čoraz častejšie využívané v priemysle ...
 • Ověření spolehlivosti laserového 3D skeneru 

  Franke, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ověření schopností 3D laserového skeneru Gocator 2330 od společnosti LMI Technologies. Hlavním cílem poté bude identifikovat faktory, které mohou ovlivňovat schopnost skeneru ...
 • Porovnání certifikovaného a nízkonákladového materiálu pro stereolitografický 3D tisk 

  Sobota, Matej
  Cieľom práce je určiť základné parametre kvality tlače a následne posúdiť vplyv materiálu na kvalitu tlačených produktov. Jedná sa o porovnanie certifikovaného materiálu s nízkonákladovým, pri 3D tlači pomocou metódy ...
 • Trojrozměrné skenovací systémy 

  Weidner, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá optickými a laserovými systémy, které se používají v průmyslové praxi. Cílem práce je podat přehled současných systémů určených ke 3D digitalizaci se zaměřením na laserové a optické skenery. ...
 • Tvorba výukové úlohy pro porovnání binárního a Grayova kódování a objasnění procesů 3D skenování 

  David, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou výukové úlohy pro porovnání binárního a Grayova kódování a objasnění procesů 3D skenování metodou projekce strukturovaného světla. Hlavním cílem této práce je zpracování výukové úlohy ...
 • Vyhodnocování geometrických tolerancí pomocí 3D optické digitalizace 

  Veik, Matouš
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocováním geometrických tolerancí na modelech získaných pomocí 3D optické digitalizace. V první části je zpracována problematika optické digitalizace v oblasti standardizace optických systémů. ...