Now showing items 1-11 of 11

 • Aerodynamické vlastnosti leteckých profilů 

  Foltýn, Pavel
  Tato bakalářská práce popisuje vliv geometrických charakteristik leteckého profilu na jeho aerodynamické vlastnosti. V první části práce je definován letecký profil, jsou zde popsány jeho geometrické charakteristiky, vznik ...
 • Demonstrační zařízení pro tváření elastickým nástrojem 

  Kubo, Michal
  Projekt vypracovaný v rámci bakalárskeho štúdia, predkladá stručný prehľad technológií tvárnenia elastickým nástrojom. Tieto technológie sú využívané kvôli svojim výhodám, predovšetkým pri výrobe leteckej techniky. Projekt ...
 • Konstrukce uchycení chladiče do měřící sekce 

  Vaněk, David
  Cílem této bakalářské práce je provést detailní konstrukční návrh uchycení chladiče do měřící sekce, vhodně nadimenzovat konstrukci. Na závěr provést finanční odhad zástavby chladiče.
 • Letadla s charakteristikami VTOL a STOVL 

  Kováčik, Matej
  Rešeršná práca, ktorá sa zaoberá koncepciami a charakteristikami lietadiel v kategórii VTOL a STOVL. Hlavná časť textu sa zaoberá výhodami a nevýhodami riešení konkrétnych problémov, a to použitím rôznych pohonných jednotiek, ...
 • Letecké pohonné jednotky 

  Koutník, Tomáš
  Tato bakalářská práce obsahuje přehled v současné době nejběžněji používaných pohonných jednotek letadel. Stručně vysvětluje jejich účel a princip činnosti. Uvádí také nejpodstatnější vlivy na jejich práci a v závislosti ...
 • Moderní metody vizualizace proudění 

  Pištěcká, Kateřina
  Předmětem této bakalářské práce je pojednání o metodách vizualizace proudění využívaných v aerodynamických tunelech a případně při letových zkouškách. V první části práce jsou popsány jednotlivé metody s ohledem na jejich ...
 • Návrh wingletu pro kluzák LS-3 

  Koutník, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem wingletu pro kluzák LS-3. Popisuje výběr metody pro stanovení hlavních parametrů wingletu na zálkadě zvoleného kritéria pro porovnání výkonů modifikovaného letadla s letadlem s původním ...
 • Optimalizace klapek pro letouny SKYLEADER 

  Kácal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací klapky pro ultralehký letoun Skyleader JA 600, který vyrábí firma Jihlavan airplanes s.r.o. V počáteční části práce jsou popsány jednotlivé typy klapek, využívané u ultralehkých ...
 • Výpočet zatížení vztlakových klapek letounu L410NG a porovnání s letovým měřením 

  Florián, Martin
  Předmětem diplomové práce je tvorba výpočetního modelu dvoumotorového, turbovrtulového letounu typu commuter a následná analýza dvou přistávacích režimů. Řešení obsahuje kalibraci úlohy, tvorbu výpočetní sítě, určení ...
 • Vztlaková mechanizace soutěžního modelu letadla 

  Vrba, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na sestavení přehledu vztlakové mechanizace, a to jak na náběžných, tak i odtokových hranách, používané na modelech letadel a bezpilotních prostředcích. Stručně vysvětluje jejich princip a ...
 • Zakončení křídla soutěžního modelu letadla 

  Zima, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zakončení křídla soutěžního modelu letadla FabricK I, který je navržen pro soutěž Air Cargo Challenge. První část bakalářské práce se věnuje specifikaci soutěže a letovým režimům letadla. ...