Now showing items 1-8 of 8

 • Konstrukční provedení čerpadel 

  Hlaváček, David
  Bakalářská práce obsahuje základní informace o hydrostatických čerpadlech. V úvodní kapitole je základní rozdělení hydraulických strojů následováno stručnou charakteristikou hydrostatických a hydrodynamických strojů s ...
 • Modelování proudění suspenzí 

  Hideghéty, Attila
  Diplomová práce se zabývá prouděním v hydrocyklónu. Hydrocyklón je separační stroj, kterým slouží k oddělování pevných částice z kapaliny (nejčastěji z vody). Díky tangenciálnímu vstupu do zařízení nastává silné vířivé ...
 • Přímočarý hydromotor 

  Sedláček, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá hydromotory a jejich rozdělením. Dále se věnuje přímočarým hydromotorům, jejich rozdělení, částem, ze kterých se skládá, a také jejich využitím. Důležitou součástí hydromotorů jsou také ...
 • Snížení radiální síly odstředivých čerpadel 

  Koutný, Luděk
  Diplomová práce se zabývá problematikou radiální síly působící na rotor odstředivého čerpadla a možnostmi, jak ji snížit. Byly navrženy úpravy čerpadla a následně zkoumáno, jak tyto úpravy ovlivňují velikost radiální síly ...
 • Studie návrhu kalového čerpadla s vířivým kolem 

  Červinka, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu kalového čerpadla s vířivým oběžným kolem. Přehledně shrnuje základní informace o hydrodynamických čerpadlech s výraznějším zaměřením na kalová čerpadla. Obsahuje návrh vířivého ...
 • Určení pracovního bodu či pracovní oblasti spolupracujících hydrodynamických čerpadel 

  Sůkal, Jaroslav
  Cílem diplomové práce je vytvoření programového nástroje, který by projektantům usnadnil práci při návrhu potrubního systému. Program je schopen stanovit pracovní parametry čerpacích jednotek (průtok, dopravní výška, příkon, ...
 • Vliv velikosti náboje na hltnost a účinnost vírové turbiny 

  Husák, Martin
  Cílem práce je numerickým modelováním určit vliv velikosti náboje na hltnost a účinnost vírové turbíny. V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky o vodních turbínách. V hlavní části práce je nejdříve proveden ...
 • Vyprazdňování rotující nádoby 

  Hideghéty, Attila
  Předložená bakalářská práce zpracovává děje spojené s hydromechanikou. Za vším stojí Eulerovy rovnice hydrostatiky, hydrodynamiky a Bernoulliho rovnice. Voda má v rotující nádobě charakteristickou hladinovou plochu. Při ...