Now showing items 1-4 of 4

 • Multiagentní systém pro simulaci a analýzu dopravního provozu 

  Koutný, Vladimír
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním orientovaného grafu pomocí multiagentního systému určeného pro simulaci dopravy. Práce byla vytvořena jako rešeršní studie. Z dané studie bylo poté vytvořeno simulační prostředí ...
 • Návrh síťové infrastruktury na Úřadu práce v Prostějově 

  Slunský, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku síťové infrastruktury a jejího návrhu v oblasti státní správy, kdy podrobně analyzuje současný stav prostředí ve zvolené organizaci, ze kterého následně vyplývají požadavky ...
 • Návrh síťové infrastruktury na úřadu práce v Prostějově 

  Slunský, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku síťové infrastruktury a jejího návrhu v oblasti státní správy, kdy podrobně analyzuje současný stav prostředí ve zvolené organizaci, ze kterého následně vyplývají požadavky ...
 • Návrh WiFi sítě na Úřadu práce v Prostějově 

  Slunský, Tomáš
  Tato bakalářská práce analyzuje současný stav síťové infrastruktury ve zvolené organizaci. Na základě této analýzy je provedena úvaha nad možností rozšíření této sítě o bezdrátovou WiFi síť včetně výběru vhodné technologie ...