Now showing items 1-5 of 5

 • Digitální AM/FM vysílač 

  Kováč, Marek
  Táto diplomová práca je zameraná na teoretický popis aj praktickú realizáciu softwarovo definovaného vysielača. Hlavným zámerom práce bolo skonštruovať funkčný prototyp softwarovo definovaného vysielača v pásme FM. Teoretická ...
 • Mikroprocesorem řízený autonomní zdroj konstantního proudu a napětí 

  Kováč, Marek
  Úlohou bakalářské práce je návrh a realizace spínaného zdroje pro konstrukci nabíječe olověných batérií 6/12 V řízenou mikroprocesorem. Je založený na snižujícím měniči napětí STEP-DOWN. První část prezentuje činnost měniče ...
 • Numerická simulace výroby keramických jader pro technologii lití na vytavitelný model 

  Kinc, Marek
  Cílem diplomové práce je validace numerické simulace výroby keramických jader pro metodu lití na vytavitelný vosk. První část práce se zabývá teoretickým popisem výroby keramických jader a popisem základních principů ...
 • Trendy v oblasti numerických simulací slévárenských procesů 

  Haluza, Jakub
  S rozvojem výpočetní techniky se numerická simulace stala významným pomocníkem při návrhu a optimalizaci slévárenských procesů. Cílem matematického modelování je odladění navrhované technologie ve fázi přípravy výroby, tak ...
 • Výroba masivních ocelových odlitků 

  Valenta, Pavel
  Cílem bakalářské práce je rešerše na téma výroba masivních ocelových odlitků. Práce obsahuje shrnutí výrobního procesu masivních odlitků a její specifikace. Dané velkými rozměry, vysokou váhou a dlouho dobou tuhnutí odlitku.