Now showing items 1-4 of 4

 • 2D a 3D simulace elektrických polí VN zdroje 

  Kováč, Martin
  V diplomovej práci sa autor zaoberá problematikou simulácii elektromagnetických polí ako aj ich použitím v elektrotechnickej praxi pri návrhu elektrotechnických zariadení. V prvej časti práce je pojednávané o 3 programoch ...
 • Katalyzátory pro kladnou elektrodu kyslíko-vodíkového palivového článku 

  Kováč, Martin
  Diplomová práce se zabývá novými metodami přípravy katalytických materiálů pro kladnou elektrodu kyslíko-vodíkového palivového článku a vlivem změny molárního množství manganistanu draselného či příměsí na jejich katalytické ...
 • Měření a analýza vibrací elektrického stroje 

  Kováč, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vibráciami, ako zdrojom informácii pre analýzu diagnostikovaného zariadenia, ktoré je zdrojom vibrácií, z hžadiska včasnej detekcie vznikajúceho problému, ktorý by mohol závažne ovplyvniť ...
 • Program pro výpočet výkonové bilance optického spoje 

  Kováč, Martin
  Cílem této práce je prostudovat metodiku návrhu optického kabelového a bezkabelového spoje a naprogramovat aplikaci, která zjistí jejich energetickou bilanci. Energetická bilance je nejdůležitější částí návrhu optického ...