Now showing items 1-20 of 22

 • Akviziční systém na platformě STEMLab 

  Pavlík, Radim
  Práce se zabývá návrhem akvizičního systému, fungujícím na vývojové platformě STEMLab (Red Pitaya). Cílem je možnost sledování analogových signálů s nastavitelnou vzorkovací frekvencí a délkou akvizice. Software byl vytvářen ...
 • Algoritmy pro zpracování a analýzu RFID signálu v FPGA 

  Harvánek, Michal
  Výsledkem semestrální práce je návrh architektury pro softwarově definované rádio, která slouží k analýze signálu vysílaných RFID tagem v reálném čase. Cílem této analýzy je změření frekvenční charakteristiky RFID tagu. ...
 • ANALÝZA MOŽNOSTÍ SIMULÁCIE A IMPLEMENTÁCIE AUTOSYNCHRÓNNYCH SUBSYSTÉMOV V OBVODOCH VLSI 

  Kováč, Michal
  Práca sa zaoberá analýzou riešenia problémov synchrónnych číslicových obvodov. Výsledkom je vytvorenie metodiky pre návrh autosynchrónnych obvodov, definovanie ich časových parametrov na základe simulačných modelov a ...
 • Bezdrátové zabezpečovací zařízení 

  Čapek, Lukáš
  Cílem práce je zabezpečit objekt např. kolo, kočárek, zboží. Zabezpečovací zařízení se skládá ze senzorové a uživatelské jednotky, pageru. Obě jednotky jsou osazeny tranceiverem, který pracuje v ISM pásmu, a neustále mezi ...
 • Digitální zpracování signálu z tlakových senzorů prostřednictvím CPLD 

  Zátura, Michal
  Cielom tohto semestrálneho projektu je návrh elektronickej časti snímacieho systému na meranie výšky vo forme modulu k vývojovej doske XC2-XL a jeho následná realizácia v podobe plošného spoja. V projekte je popísaný princíp ...
 • Geodetické měření posunů a deformací mostu "Gagarin" 

  Kováč, Michal
  Náplňou diplomovej práce je geodetické zameranie posunov a deformácii nosnej konštrukcie a spodnej stavby železničného mostu Gagarin v etape 7 s následným spracovaním meraných dát, výpočtom a vyhodnotením posunov vzhľadom ...
 • Hardwarový simulátor únikového kanálu 

  Pirochta, Pavel
  Rádiový únikový kanál je prostředí, ve kterém dochází k různému rušení a úniku signálu vlivem vícecestného šíření. Únikový kanál je modelován pomocí filtru s konečnou impulsní odezvou s časově proměnnou impulsní charakteristikou. ...
 • Jádro obvodu FPGA pro zobrazení dat na monitoru prostřednictvím portu VGA 

  Pišl, Adam
  Cílem tohoto projektu, je předvést studii možného řešení způsobu ovládání a využití počítačového monitoru připojeného k portu typu VGA řízeného standardizovanými řídícími signály generovanými obvodem typu FPGA. Jedná se o ...
 • Komunikace teplotních senzorů s CPLD přes sběrnici SMBUS 

  Tonar, Karel
  Cílem bakalářské práce je seznámení se s dvoudrátovou komunikací na sběrnici SMBUS, konkrétně se jedná o vzájemnou komunikaci obvodu FPGA s teplotními senzory. Zpracování práce obsahuje výběr vhodného teplotního senzoru, ...
 • Modulátor s rozprostřeným spektrem 

  Lejsková, Alena
  Práce se zabývá metodou rozprostření spektra datových signálů určených k přenosu rádiovým kanálem. Existují tři různé způsoby aplikace rozprostírání, k jejich realizaci se využívají tzv. pseudonáhodné posloupnosti, nebo ...
 • Prostorový LED zobrazovač 

  Kováč, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom priestorového zobrazovača tvoreného sieťou RGB LED usporiadaných do matice 8x8x8. Práca rozoberá možnosti usporiadania diód vzhľadom k minimalizácii počtu vývodov ako aj výrobu navrhnutej ...
 • Řízení krokových motorů s CPLD 

  Daněk, Jan
  Tématem mé bakalářské práce je řízení krokových motorů s CPLD. Vytvoření radiově řízeného anténního rotátoru. Řízení je prováděno osobním počítačem pomocí RF obvodů. Práce obsahuje objasnění konstrukce a principu krokových ...
 • Technické a ekonomické porovnání využitelnosti různých typů cementů 

  Kováč, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá porovnávaním vlastností rôznych typov cementov. Teoretická časť je venovaná rozdeleniu cementov, ich zloženiu a výrobe. V praktickej časti sa zisťujú a porovnávajú rôzne vlastnosti cementov. ...
 • Technologie IEEE802.15.4, ZigBee a příklady jejích aplikací 

  Skládaný, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá vytvořením aplikace a realizace nástroje pro projektování a instalaci radiových sítí podle IEEE802.15.4. Je zaměřena na konstrukcí vysílacího a přijímacího zařízení z hlediska mobilnosti a vizualizace ...
 • Tvorba účelové mapy metodou RTK 

  Kováč, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou účelovej mapy metódou RTK, nájdením vhodnej metódy pre meranie neprístupných bodov. Ide o zameranie lokality Brno – Vinohrady, v blízkom okolí Pálavského námestia. Výsledkom je účelová ...
 • Ultrazvukový anemometr 

  Dvořáček, Michael
  Práce popisuje principy a problémy při realizaci ultrazvukového anemometru. Je popsán princip výpočtu rychlosti větru a následné korekce výpočtu. Pro realizaci jsou využity ultrazvukové sensory a microcontrolér ARM Cortex-M3. ...
 • Vysokorychlostní akviziční systém 

  Svoboda, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh vysokorychlostního akvizičního systému za použití obvodu FPGA a vysokorychlostního A/D převodníku s moderním rozhraním JESD204B. Vzhledem k požadované rychlosti vzorkování naráží ...
 • Výkonový audio zesilovač využívající AC/DC měnič 

  Melša, Vojtěch
  Cílem práce bylo navrhnout a zkonstruovat jednoduchý audio zesilovač, který by vycházel v maximální míře ze zapojení a součástek použitých ve spínaných zdrojích (např. běžných ATX zdrojů pro počítače). Hlavní motivací k ...
 • Vývoj netradičních kompozitních systémů ETICS nové generace na bázi druhotných surovin. 

  Kováč, Michal
  Tato diplomová práce uplatňuje využití alternativních surovinových zdrojů k vytvoření zateplovacího systému ETICS nové generace pro rodinné domy. V teoretické části se zabývalo vysvětlením pojmu ETICS a výběrem vhodných ...
 • Vývoj RGB kamery s vysokým rozlišením 

  Madeja, Jiří
  Tato práce se zabývá výběrem vhodného obrazového snímače pro použití v kameře snímající rostliny ve vysokém rozlišení a návrhem vhodného obvodu pro propojení vybraného snímače (SONY IMX253) s vývojovou deskou Avnet MicroZed. ...