Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza aplikace vybraného účetního softwaru ve firmě 

    Kováříčková, Jana
    Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu výběru účetního softwaru pro společnost Student-living Holding, s.r.o. V součinnosti s literárními prameny je zkoumána nabídka účetních softwarů na českém trhu a volba kritérií pro ...
  • Účetní a daňové aspekty fúze podniků 

    Kováříčková, Jana
    Předmětem diplomové práce „Účetní a daňové aspekty fúze podniků“ je analýza účetních a daňových dopadů na fúzi podniků. V první části práce jsou vymezena teoretická východiska spojená s Projektem fúze a celým procesem ...