Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh aplikace pro statistickou analýzu dat 

    Kovář, David
    Cílem této bakalářské práce je návrh aplikace pro statistickou analýzu dat. V teoretické části se zabývá základními pojmy v oboru statistiky, převážně datovými soubory, regresní analýzou a časovými řadami. V další části ...
  • Preparation and Characterisation of Highly Stable Iron Oxide Nanoparticles for Magnetic Resonance Imaging 

    Kovář, David; Hubálek, Jaromír; Fohlerová, Zdenka; Malá, Aneta; Kalina, Michal; Jiřík, Radovan; Hlaváček, Antonín; Slabý, Ondřej; Skládal, Petr; Farka, Zdeněk; Mlčochová, Jitka; Starčuk jr., Zenon (Hindawi Publishing Corporation, 2017-02-23)
    Magnetic nanoparticles produced using aqueous coprecipitation usually exhibit wide particle size distribution. Synthesis of small and uniform magnetic nanoparticles has been the subject of extensive research over recent ...