Now showing items 1-20 of 28

 • Detekce rychlosti přibližování automobilu na základě zpracování obrazu kamery 

  Kovář, Jan
  Tato práce pojednává o zpracování digitálního obrazu, od počátečního pořízení snímků digitálního obrazu, přes následné zpracování, segmentaci, až po algoritmy pro detekci tvarů na obrazové scéně. Zpracování obrazu je velice ...
 • Digitálně řízený audio zesilovač ve třídě D s dálkovým ovládáním 

  Petrgál, Filip
  Táto práca sa zaoberá návrhom výkonového audio zosilňovača spínanej triedy s plne digitálnym riadením a diaľkovým ovládaním a rozdeľuje sa na dve časti. Prvá časť je venovaná základným princípom a teórii kľúčových prvkov ...
 • GSM komunikátor pro výtah 

  Půhoný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem výtahového komunikátoru pro přivolání pomoci v případě uvíznutí osob v kabině výtahu. Zařízení se sestává ze dvou částí – jednotky pro kabinu výtahu (s nouzovým tlačítkem a obvodem pro ...
 • Java EE Organizér - modul kalendář 

  Kovář, Jan
  Tato práce pojednává o analýze stávajících organizérů a přístupů, které jsou s těmito aplikacemi spojeny. Další část práce popisuje model třívrstvé architektury a její části. Jsou zde také popisovány některé základní ...
 • Komunikační souprava pro optické bezkabelové spoje 

  Kapuš, Martin
  Táto diplomová práca je o komunikačnom module pre optické bezdrátové siete. Tento modul sníma data z RS232 a dvoch analógových vstupov a posiela ich cez internet na vzdialený počítač. Ďalej umožňuje prenos zvuku medzi ...
 • Korekční nf zesilovač řízený mikroprocesorem. 

  Požár, Marek
  Korekční nízkofrekvenční zesilovač je obsažen v mnoha audio aplikacích. Jeho využití spočívá hlavně v regulaci hlasitosti, výšek, hloubek, nastavení vyvážení kanálů a v rozšířených verzích i jako více-pásmový equalizér. ...
 • Laboratorní úloha na filtry s vysokou selektivitou 

  Tuhý, Luboš
  Tato práce se zabývá problematikou kmitočtových filtrů s vysokou selektivitou. Oblast kmitočtové filtrace je dosti obsáhlou a teoreticky náročnou disciplínou. Snahou této práce není podrobně zahrnout a popsat poznatky o ...
 • Metody pro řešení spínaných obvodů 

  Kovář, Jan
  Tato disertační práce se zabývá simulacemi DC-DC měničů v jejich základních konfiguracích (Buck, Boost,Buck-boost, Čuk, SEPIC). V první části lze nalézt odvození přenosových funkcí Line-To-Output (LTO) a Control-To-Output ...
 • Měření proudu Hallovými senzory 

  Štindl, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá integrovanými proudovými senzory využívající Hallův jev. V práci je vypracován přehled výrobců senzorů vhodných pro měření malých proudů a porovnání jejich důležitých parametrů. Dalším cílem ...
 • Mikroprocesorem řízená nabíječka baterií 

  Husník, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem mikroprocesorem řízené nabíječky baterií s podporou článků NiCd, NiMH a Li-Ion. Těžištěm celého projektu je kromě nabíjecích obvodů především řídící firmware mikroprocesoru s implementovanými ...
 • Moderní trendy výroby odlitků ze slitin hliníku 

  Kovář, Jan
  Tato bakalářská práce je rešerší popisující nové metody výroby odlitků ze slitin hliníku, které jsou vyvíjeny především pro potřeby automobilového a leteckého průmyslu. Popisovanými metodami jsou semi-solid casting a ...
 • Modul pro monitorování teploty 

  Martínek, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací modulu pro vícebodové monitorování teploty v chladících a mrazících zařízeních ve skladech a prodejnách potravin. Jako řídící procesor pro měřící modul byl vybrán Atmel ATMega128, ...
 • Návrh marketingového plánu 

  Kovář, Jan
  Tématem bakalářské práce je marketingový plán pro české zastoupení Ford Motor Company. Zabývá se upevněním pozice modelu Mondeo vůči konkurenci ve střední třídě vozů a zvýšením jeho prodejů. Pojednává o podmínkách značné ...
 • Návrh speciálního anténního rotátoru 

  Půhoný, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem elektroniky pro řízení anténního rotátoru ve dvou rovinách. Byly navrženy a realizovány budiče pro dva krokové motory. Dále byla navržena a realizována řídicí deska, která umožňuje jak ...
 • Návrh systému pro hlášení úniku plynu pomocí ultrazvukového mikrofonu 

  Bohuš, Michal
  Práca sa zaoberá detekciou úniku plynu na princípe snímania ultrazvuku. V úvod popisuje ultrazvuk, mechanizmus jeho šírenia prostredím i útlm. Z rôznych typovo mikrofónov, ktoré sú v tejto práci spomenuté bol vybratý ...
 • Návrh testovacího obvodu pro komunikační produkty v automobilech 

  Kupčík, Ondřej
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout moduly určené k demonstraci a testování některých obvodů, používaných v automobilové technice. Jedná se o LIN transceiver NCV7420 a osmivýstupový výkonový budič AMIS-39101. Návrh ...
 • Objekt vinařství 

  Kovář, Jan
  Cílem zadaného tématu diplomové práce ,,objekt vinařství“ je vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Objekt je navržen pro zpracování hroznů. Nachází se ve svažitém terénu okrajové části vesnice Pavlov. ...
 • Open source pobočková ústředna YATE 

  Kovář, Jan
  Práce pojednává o pobočkové ústředně YATE, popisuje její konfiguraci od prvotní instalace, přes základní nastavení a popis jednotlivých protokolů přes způsob registrace uživatelů, syntaxe pro definování volacího plánu ...
 • Optimalizace provozu domovní čistírny odpadních vod 

  Kovář, Jan
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi optimalizace domovní čistírny odpadních vod. V rešeršní části se zaměřuje na způsoby odvádění splaškových vod z malých zdrojů. Dále jsou uvedeny nejčastější sledované ukazatele, které ...
 • Ovládání počítače prostřednictvím mobilního telefonu 

  Kovář, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem Java aplikace vzdáleného ovládání počítače prostřednictvím mobilního telefonu. Aplikaci tvoří celky klient a server, které spolu vzájemně komunikují přes Bluetooth rozhraní. Klient představuje ...