Now showing items 1-20 of 31

 • Aplikace pro ukládání a zpracování provozních dat 

  Hůlka, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu aplikace pro ukládání a zpracování provozních dat. Hlavním cílem je vyvinout aplikaci, která získá data z měřicího přístroje přes sériový port, automaticky je zpracuje a uloží do ...
 • Automatická montáž a testování klíčků do zapalování automobilů 

  Ščerba, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem automatické linku pro montáž a testování klíčků do zapalování automobilů. V první části práce jsou popsány možnosti rozestavení jednotlivých zařízení, včetně návrhů dvou layoutů. Dále ...
 • Dálkově řízený podvodní robot 

  Petrjanoš, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dálkově řízeného podvodního robota použitelného k inspekční a servisní činnosti. V úvodu práce je nastíněn historický vývoj podvodních servisních robotů a jejich rozdělení. Dále se ...
 • Digitální průmyslové kamery 

  Palát, David
  V této práci je zpracován přehled základních částí digitální kamery. Práce je zaměřuje na rozdělení kamer, popis funkcí a vlastností kamer a jejich částí. Poukazuje na výhody a nevýhodu použitých technologií. Hlavním účelem ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Kovář, Jiří
  Předmětem diplomové práce Financování projektů z fondů EU je charakteristika problematiky získávání financí pro tuzemské projekty z fondů Evropské unie. V práci jsou definovány základy projektového managementu a metody ...
 • Implementace prezentačního zařízení s Raspberry Pi 

  Beránek, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a následnou implementací prezentačního zařízení založeného na platformě Raspberry Pi s využitím svobodného softwaru. Teoretická část práce je věnována analýze komerčních řešení, specifikaci požadavků, ...
 • Informatizace státní správy 

  Kovář, Jiří
  Předmětem bakalářské práce „Informatizace státní správy“ je charakteristika činnosti Energetického regulačního úřadu, který je centrálním úřadem státní správy. Půjde zejména o deskripci odboru licencí, se zaměřením na popis ...
 • Měření teplotního zatížení u obráběcích strojů 

  Sloboda, Tomáš
  Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s problematikou merania teploty, s rôznymi druhmi dotykových a bezdotykových meradiel, ich konštrukciou a presnosťou. Taktiež je snahou vysvetliť základné poznatky z oblasti obrábacích ...
 • Mobilní aplikace pro vzdálenou obsluhu fotografických zařízení 

  Winter, Luca
  Práca sa zaoberá návrhom mobilnej aplikácie na mobilné zariadenia fungujúce na platforme iOS. Účelom aplikácie bude ovládanie fotografických zariadení na diaľku s možnosťou kontroly aktuálneho stavu. Popisuje aktuálne ...
 • Možnosti použití Raspberry Pi pro domácí automatizaci 

  Pilch, Tomasz
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití Raspberry Pi pro domácí automatizaci a pro automatizaci obecně. Hlavním cílem práce bylo seznámit se s počítačem Raspberry Pi, sepsat přehlednou rešerši využití spolu s ...
 • Možnosti programování mikrořadičů 

  Šubrt, Stanislav
  Tato práce se zabývá vnitřní strukturou a možnostmi programování mikrořadičů. Cílem práce je popsat vnitřní strukturu mikrořadičů z pohledu programátora, zhodnotit výhody a nevýhody jejich programování v jazyce symbolických ...
 • MS Excel a Word Add-In pro načítání dat z databáze SQL serveru 

  Kamrla, David
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na realizaci Add-Inu v jazyce C# pro programy Microsoft Excel a Microsoft Word, jehož účelem je rychlý přístup do SQL databáze a vypisování přijatých výsledků do aktivního listu sešitu ...
 • Návrh a realizace aplikace pro zpracování měřených dat z motorového standu 

  Blahút, Jozef
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vývojom desktopovej aplikácie pre spracovanie meraných dát zo standu leteckých motorov. Jej hlavným cieľom je zjednodušiť spracovávanie nameraných údajov, ich vyhodnotenie a vzájomné ...
 • Návrh a realizace CANopen komunikační jednotky 

  Řehák, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací průmyslového komunikátoru pro synchronizaci a ovládání řídicích jednotek elektrických pohonů s rozhraním RS232 nebo CANopen. Hardware komunikátoru je postaven na platformě ...
 • Návrh a realizace univerzálního záznamníku dat 

  Vokál, Tomáš
  Tématem této práce je vytvoření univerzální záznamníku dat za použití .NET Micro Framework. Návrh byl otestován na vývojovém modulu EMX od společnosti GHI Electronics. Práce se nejdříve zaměřuje na seznámení čtenáře s .NET ...
 • Návrh a realizace vícekanálového měření teploty pomocí mikrořadiče 

  Sobotka, Tomáš
  Návrh měřicí jednotky schopné pracovat s maximálně osmi teplotními senzory na jedné sběrnici pri využití jejich adresného sériového čísla a vytvoření aplikace pro komunikaci s jednotkou.
 • Návrh polohovacího zařízení malé kamery 

  Magyerka, Ladislav
  Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť zariadenie na polohovanie malej kamery. Prvá kapitola je zameraná na prehľad súčasných dostupných zariadení a popis hlavných použitých prvkov pri návrhu. V ďalších kapitolách sa ...
 • Návrh řídicího systému domácího zavlažování se Siemens LOGO! 

  Michl, Antonín
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout řídicí systém domácího zavlažování, jeho jednotlivé komponenty a implementovat jej na Siemens LOGO!. Byla provedena volba jednotlivých komponent a byl vytvořen řídicí program. Návrh ...
 • Návrh stavového regulátoru pro stejnosměrný motor 

  Kuklík, Michal
  Tato práce se zabývá rozdělení stejnosměrných motorů a jejich možnosti regulace. Pro modelování byl vybrán stejnosměrný motor s cizím buzením MF 112 S od firmy EM Brno. V práci je popsán postupný návrh modelu motoru ve ...
 • Návrh systému pro sběr provozních dat obráběcího stroje 

  Sláma, Eduard
  Cílem diplomové práce je zhotovit funkční aplikaci pro sběr dat z obráběcího stroje s využitím programu LabVIEW a platformy cRIO. Diplomová práce se v první části zabývá obecně obráběcími stroji a poté již konkrétními ...