Now showing items 1-7 of 7

 • Lokomotivní motory ČKD 

  Kovář, Lukáš
  Práce obsahuje přehled lokomotivních vznětových motorů ČKD a popis základních specifikací těchto motorů a jejich srovnání s moderními motory vybraných výrobců. Věnuje se také specifickým podmínkám motorů používaných v ...
 • Metody nakládání s infekčním odpadem z nemocničních provozů 

  Kovář, Lukáš
  Bakalářská práce poskytuje ucelený přehled o odpadech vznikajících ve zdravotnictví a o možnostech jejich likvidace. Především se zaměřuje na infekční odpad vznikající v nemocničních provozech. Pro infekční odpady platí ...
 • Polyfunkční objekt Litomyšl 

  Kovář, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního objektu, umístěného mezi ulicemi Havlíčkova a F. Vognera v návaznosti na stávající budovu ve městě Litomyšl. Stavební pozemek je mírně svažitý, v zadní části přechází do ...
 • Projektové řízení zakázky ve výrobním podniku 

  Kovář, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na projektové řízení zakázky ve výrobním podniku podle metodiky PRINCE2. Nejprve budou stanovena teoretická východiska, definovány principy, témata a procesy PRINCE2. V analytické části bude ...
 • Rodinný dům s cukrárnou 

  Kovář, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s cukrárnou, umístěném v Litomyšli. Jedná se o dvoupodlažní samostatně stojící objekt. Stavba má členitý půdorys, který se skládá ze tří obdélníků, které se nepravidelně ...
 • Silikonový tlumič torzních kmitů šestiválcového vznětového motoru 

  Kovář, Lukáš
  Cílem této práce je návrh klikové hřídele řadového šestiválcového vznětového motoru a návrh viskózního tlumiče torzních kmitů pro klikový mechanismus daných parametrů. Práce zahrnuje sestavení dynamického torzního modelu ...
 • Vývoj aplikace pro měření spotřeby elektrické energie strojních zařízení 

  Kovář, Lukáš
  Cílem mé diplomové práce je vyvinout aplikaci pro sběr a analýzu dat o spotřebované elektrické energii u strojních zařízeních. Diplomová práce v první části poskytuje ucelený přehled o metodách měření spotřeby elektrické ...