Now showing items 1-8 of 8

 • Automatická úprava obrazů z 1D gelové elektroforézy 

  Kovář, Martin
  V této bakalářské práci jsou vysvětleny základní principy elektroforézy a jejích modalit se zaměřením na 1D gelovou elektroforézu. Popisuje analýzu elektroforeogramu a příčiny jeho zkreslení, a uvádí specifikace aplikací ...
 • Finanční strategie společnosti 

  Frejková, Daniela
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením finanční strategie společnosti „ABC, a. s.“. Pro hodnocení byly použity některé metody finanční analýzy, jejichž výsledky byly východiskem pro návrh finanční strategie na následující ...
 • Katedrála v současnosti 

  Kovář, Martin
  Obsahem práce je ideové řešení chybějící střechy Notre-Dame v Paříži po rozsáhlém požáru v roce 2019. Základní ideou bylo vytvořit v podkrovní prostor pro duchovní, který by sloužil pro jejich setkávání, studium a klidnou ...
 • Odstraňování CO2 z bioplynu 

  Kovář, Martin
  Prozkoumání technologií Selexol, Rectisol, Fluor a Purisol při úpravě bioplynu na kvalitu zemního plynu je hlavní náplní práce. Vyčištěný bioplyn musí splňovat kvalitativní požadavky, které stanovuje legislativa ČR. Důležitým ...
 • Optimalizace procesů řízení vztahů se zákazníky 

  Kovář, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem optimalizace procesů, které přispívají k řízení vztahů se zákazníky. Podpora těchto procesů je realizována pomocí modernizace stávajícího informačního systému.
 • Polyfunkční dům u kapličky - Židenice 

  Kovář, Martin
  Předmětem zadání bakalářské práce je návrh novostavby Polyfunkčního domu v Brně, městské části Židenice. Parcela se nachází v nároží ulic Táborská a Nezamyslova, které dominuje kaplička. Velikost objektu respektuje výšku ...
 • Snímač otisku prstu 

  Kovář, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou snímání otisku lidského prstu, která je v současnosti velmi aktuální a představuje nejrozšířenější biometrickou technologii. Teoretická část práce seznamuje čtenáře se základy ...
 • Výroba elektrické energie z bioplynu 

  Kovář, Martin
  Cílem této bakalářské práce je rozbor a popis problematiky kombinované výroby elektrické energie a tepelné energie z bioplynu. Bioplyn patří do kategorie obnovitelných zdrojů energie. První část práce je věnována výrobě a ...