Now showing items 1-5 of 5

 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Kovář, Ondřej
  Projekt řeší návrh bydlení v polyfunkčním domě s parkovacími garážemi. Doplňuje městotvorné funkce pro oživení parteru, obchody a minipivovar.
 • Návrh optické bezkabelové linky malého dosahu 

  Kovář, Ondřej
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu a výrobě optického bezdrátového spoje zamýšleného pro použití uvnitř budov. Nejprve jsou analyzována frekvenční spektra infračerveného, viditelného a ultrafialového světla z pohledu ...
 • PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A ZÓN - MĚSTO UNIČOV 

  Kovář, Ondřej
  Cílem práce je průzkum možností napojení bývalé průmyslové zóny Cukrovar Uničov zpět do integrity veřejných prostor města Uničov. Cílem studie je vytvoření vyváženého a trvale hodnotného území s plynulým přechodem do ...
 • Vývoj sídla podle jeho interpretace na mapách 

  Kovář, Ondřej
  Práce se zabývá vývojem zákresu města Havlíčkův Brod na dostupných kartografických dílech od nejstarších až po současné. Jedná se o topografické a katastrální mapy, orientační plány a veduty. Práce se také věnuje posouzení ...
 • Základní metody reflektometrie 

  Kovář, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o fyzikální metodě s názvem reflektometrie a její aplikaci k detekci poruch na vedeních a následnou klasifikaci. Práce popisuje možnost aplikovat metodu jak na koaxiální tak i na optické ...