Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza lepidel ve všeobecném strojírenství 

  Trhoň, Vojtěch
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou lepidel ve všeobecném strojírenství a je zaměřena na rozdělení lepidel dle vytvrzení a vhodnosti použití. Dále je zde charakterizováno příznivé a nepříznivé mechanické namáhání ...
 • Analýza svařování LaserHybridem 

  Teplý, Jan
  Projekt je vypracovaný pro základní analýzu hybridního svařování, které kombinuje laserové svařování s jinými metodami svařování, a to především s technologií MIG a MAG. Jsou zde tedy prezentovány kromě svařování LaserHybridem ...
 • Analýza zařízení pro galvanizovny 

  Janda, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu jednotlivých galvanických zařízení, na operace a technologie v nich prováděné. Taktéž obsahuje popis řídicích systémů galvanických linek a seznam norem používaných v povrchových úpravách.
 • IP Multimedia Subsystem 

  Bendíček, Martin
  V této diplomové práci je rozebrána problematika architektury IMS. Práce popisuje její vznik a postupný vývoj, a také zde zmiňuje strukturu této architektury. V textu práce je podrobně vysvětlena funkce nejdůležitější ...
 • Kvalifikace postupu svařování - WPQR 

  Houra, Milan
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG Strojírenská technologie je zaměřen na vypracování protokolů o předběžné specifikaci postupu svařování pWPS pro zadaný výkres svařence. Následné schválení těchto ...
 • Moderní úpravy práškovými laky 

  Turek, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o procesu nanášení práškových laků, popisu jednotlivých kroků a používaných typů zařízení. Práce dále obsahuje rozdělení práškových laků a přehled základních informací, vzorkovnice barevných ...
 • Multimediální služby v mobilních sítích 

  Kovář, Petr
  Již dlouho byly vyvíjeny způsoby, které by umožnily rychlou výměnu informací na co nejdelší vzdálenosti. Až do nedávné doby byly prostředky komunikace na dálku značně limitovány jak možnostmi tehdejších technologií, tak i ...
 • Návrh a vývoj aplikace pro monitorování polohy 

  Kovář, Petr
  Cílem diplomové práce bylo vytvořit v jazyce C++ softwarové řešení lokalizace mobilního telefonu s OS Symbian v síti GSM. Jako využití bylo zamýšleno především zjištění polohy telefonu v případě jeho krádeže či ztráty. ...
 • Návrh ochrany a organizace povodí v k.ú Hradčany na Moravě 

  Dohnal, David
  Cílem práce bylo vyhodnotit erozní a odtokové poměry v katastrálním území Hradčany na Moravě. Navrhnout příslušná opatření pro snížení erozní ohroženosti zemědělských pozemků a zlepšení odtokových poměrů krajiny.
 • Návrh rozšíření cross-dock kapacit logistické společnosti 

  Doseděl, Filip
  Bakalářská práce se zabývá potřebným rozšířením cross-dock kapacit logistické společnosti. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska pro následující dvě části. Druhou částí této práce je analýza současného ...
 • Návrh zabezpečení MAN 

  Pěček, Martin
  Diplomová práce má za cíl vyřešit problém nefunkčnosti sítě MAN. Síť MAN fungovala bez větších problémů. V jistý okamžik přestala mít síť schopnost zajišťovat datové přenosy. Diplomová práce se zabývá analýzou přenosových ...
 • Optimalizace materiálového toku ve vybraném podniku 

  Sedláček, Petr
  Zaměřením této diplomové práce je optimalizace materiálového toku pomocí změny rozvržení regálových soustav a výrobních linek. Teoretická část pojednává o štíhlém řízení a jeho využití v interní logistice. Získané poznatky ...
 • Přídavné materiály pro tavné svařování 

  Durajová, Věra
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2341 se zabývá problematikou přídavných materiálů pro tavné svařování. Na základě literární studie problematiky technologie svařování a jejich přídavných ...
 • Příjem a posílání SMS zpráv pomocí aplikace určené pro platformu JavaME 

  Růčka, Lukáš
  Úkolem diplomové práce je prostudovat možnosti platformy Java ME pro příjem a odesílání SMS zpráv a následné využití poznatků k realizaci aplikace na této platformě. V práci je po úvodním seznámení s jazykem Java a jeho ...
 • Realizace SIP/H.323 brány s použitím ústředny Asterisk 

  Smékal, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou internetové telefonie a jejího užití v dnešním světě, který nabízí mnoho způsobů, jak komunikovat mezi lidmi. Internetová telefonie dává telefonování další rozměr a ukazuje ...
 • Specifika a rozdíly vývoje serverových aplikací na platformě JavaSE a .NET 

  Varga, Ondrej
  V dnešnej dobe modernej technológie by sme asi ťažko našli človeka, ktorý by si vedel predstaviť svoj život bez počítača. Počítačové aplikácie sú vytvorené pomocou neustále sa vyvíjajúcich programovacích jazykov. Medzi ...
 • Svařování rozměrných hliníkových svařenců 

  Tkaný, Jan
  Práce vytvořená v rámci obecného bakalářského studia podává pohled na základní dělení hliníkových slitin, résumé technologií a principů svařování hliníku a jeho slitin. Je zaměřena na popis dělení slitin Al a jejich vhodnost ...
 • Vizualizace zvukových polí 

  Kovář, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vizualizace akustických polí pomocí akustické holografie v blízkém poli. Často je tato metoda označována zkratkou NAH (z anglického Near-field Acoustical Holography). V rámci ...
 • Využití bezdrátových přenosů v J2ME aplikacích 

  Mikulecký, Miloš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou programování J2ME aplikací se zaměřením na bezdrátové přenosy. Jako bezdrátová technologie byla vybrána technologie Bluetooth, která je dnes implementována na většině dnešních ...
 • Zabezpečení VoIP telefonie 

  Černý, Michal
  Internetová telefonie se dnes stává stále oblíbenější alternativou klasické telefonní služby. Důvodem může být její cena a také dostupnost. S oblíbeností rostou ale také rizika případného zneužití přenášených informací. ...