Now showing items 1-20 of 32

 • Analýza lepidel ve všeobecném strojírenství 

  Trhoň, Vojtěch
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou lepidel ve všeobecném strojírenství a je zaměřena na rozdělení lepidel dle vytvrzení a vhodnosti použití. Dále je zde charakterizováno příznivé a nepříznivé mechanické namáhání ...
 • Analýza svařování LaserHybridem 

  Teplý, Jan
  Projekt je vypracovaný pro základní analýzu hybridního svařování, které kombinuje laserové svařování s jinými metodami svařování, a to především s technologií MIG a MAG. Jsou zde tedy prezentovány kromě svařování LaserHybridem ...
 • Analýza zařízení pro galvanizovny 

  Janda, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu jednotlivých galvanických zařízení, na operace a technologie v nich prováděné. Taktéž obsahuje popis řídicích systémů galvanických linek a seznam norem používaných v povrchových úpravách.
 • Architektura pro globální distribuovanou SIP síť s využitím IPv4 anycastu 

  Anděl, Ladislav
  Tato diplomová práce se zabývá metodami pro výběr nejbližší RTP proxy k VoIP klientům s použitím IP anycastu. RTP proxy servery jsou umístěny v síti Internetu a přeposílají RTP data pro VoIP klienty za síťovými překladači ...
 • Implementace knihovny UMTS do prostředí NS2 

  Bernát, Michal
  Práce se v první části zaměřuje na výzkum a zpracování současných IPTV technologií v klasických a mobilních sítích. Porovnává jejich jednotlivé výhody a nevýhody a vytváří přehled nad současnou nabídkou českých i světových ...
 • Implementace kvality služby do konvergované sítě 

  Zvolenský, Daniel
  Cielom tejto práce je v prostredí Network Simulator verzie 2 vytvorenie IP siete s vhodnou topológiou, v ktorej sa bude simulovať paketový hlasový tok medzi účastníkami, v úvážení použitia kompresie podla doporučenia G.723. ...
 • IP Multimedia Subsystem 

  Bendíček, Martin
  V této diplomové práci je rozebrána problematika architektury IMS. Práce popisuje její vznik a postupný vývoj, a také zde zmiňuje strukturu této architektury. V textu práce je podrobně vysvětlena funkce nejdůležitější ...
 • Konvergované řešení hovorových služeb 

  Mácha, Tomáš
  Rozvoj technologie VoIP je neodmyslitelně spojen s faktory rychlého růstu kvality a rychlosti připojení k Internetu. Nasazení technologie VoIP se stalo jednou z klíčových oblastí konvergence komunikačních a informačních ...
 • Kvalifikace postupu svařování - WPQR 

  Houra, Milan
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG Strojírenská technologie je zaměřen na vypracování protokolů o předběžné specifikaci postupu svařování pWPS pro zadaný výkres svařence. Následné schválení těchto ...
 • Moderní úpravy práškovými laky 

  Turek, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o procesu nanášení práškových laků, popisu jednotlivých kroků a používaných typů zařízení. Práce dále obsahuje rozdělení práškových laků a přehled základních informací, vzorkovnice barevných ...
 • Moderní úpravy práškovými laky 

  Blažek, Jaroslav
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2341 se zabývá rozborem povrchových úprav práškovými plasty. Tato oblast v současné době zaznamenává výrazný růst inovací. Práce obsahuje rozbor jednotlivých ...
 • Multimediální služby v mobilních sítích 

  Kovář, Petr
  Již dlouho byly vyvíjeny způsoby, které by umožnily rychlou výměnu informací na co nejdelší vzdálenosti. Až do nedávné doby byly prostředky komunikace na dálku značně limitovány jak možnostmi tehdejších technologií, tak i ...
 • Návrh a vývoj aplikace pro monitorování polohy 

  Kovář, Petr
  Cílem diplomové práce bylo vytvořit v jazyce C++ softwarové řešení lokalizace mobilního telefonu s OS Symbian v síti GSM. Jako využití bylo zamýšleno především zjištění polohy telefonu v případě jeho krádeže či ztráty. ...
 • Návrh ochrany a organizace povodí v k.ú Hradčany na Moravě 

  Dohnal, David
  Cílem práce bylo vyhodnotit erozní a odtokové poměry v katastrálním území Hradčany na Moravě. Navrhnout příslušná opatření pro snížení erozní ohroženosti zemědělských pozemků a zlepšení odtokových poměrů krajiny.
 • Návrh rozšíření cross-dock kapacit logistické společnosti 

  Doseděl, Filip
  Bakalářská práce se zabývá potřebným rozšířením cross-dock kapacit logistické společnosti. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska pro následující dvě části. Druhou částí této práce je analýza současného ...
 • Návrh zabezpečení MAN 

  Pěček, Martin
  Diplomová práce má za cíl vyřešit problém nefunkčnosti sítě MAN. Síť MAN fungovala bez větších problémů. V jistý okamžik přestala mít síť schopnost zajišťovat datové přenosy. Diplomová práce se zabývá analýzou přenosových ...
 • Optimalizace přístupové sítě UMTS 

  Havlíček, Karel
  Tato diplomová práce pojednává o optimalizaci přístupové sítě UMTS, což představuje rozbor rádiového rozhraní, popis služeb a procedur, výpočty a nastavení potřebných parametrů a další záležitosti nutné pro správné fungování ...
 • Přídavné materiály pro tavné svařování 

  Durajová, Věra
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2341 se zabývá problematikou přídavných materiálů pro tavné svařování. Na základě literární studie problematiky technologie svařování a jejich přídavných ...
 • Příjem a posílání SMS zpráv pomocí aplikace určené pro platformu JavaME 

  Růčka, Lukáš
  Úkolem diplomové práce je prostudovat možnosti platformy Java ME pro příjem a odesílání SMS zpráv a následné využití poznatků k realizaci aplikace na této platformě. V práci je po úvodním seznámení s jazykem Java a jeho ...
 • Realizace aplikace typu Automatic Attendant pomocí ústředny Asterisk 

  Benýšek, Jiří
  V současné době je IP telefonie na velkém vzestupu. Vedle profesionálních řešení určených pro velké společnosti se prosazuje také do malých organizací a domácností. Nabízené ústředny většinou obsahují pouze základní funkce ...