Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh konstrukce překládacího vozu 

  Nepovím, Ondřej
  První část diplomové práce je zaměřena na rešeršní studii vysokopevnostních ocelí. Práce dále obsahuje koncepční návrh nosné konstrukce překládacího vozu s použitím vysokopevnostních materiálů. Tato konstrukce je kompatibilní ...
 • Pevnostní analýza a optimalizace nosné konstrukce překládacího vozu. 

  Suchý, Martin
  Tato diplomová práce byla vypracovaná ve spolupráci s firmou ROmiLL, spol. s.r.o. Zabývá se pevnostní analýzou a optimalizací nosné konstrukce překládacího vozu. Skládá se z pevnostní analýzy původní konstrukce, navržených ...
 • Pevnostní analýza a optimalizace rámu samonakládacího transportéru balíků 

  Hovádek, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá pevnostní analýzou a optimalizací rámu samonakládacího transportéru balíků. Obsahuje analýzu původního stavu, navržené změny a kontrolu optimalizovaného rámu.
 • Pevnostní výpočet a optimalizace skříně válcového drtiče zrna S 900 

  Konečný, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá pevnostní kontrolou skříně válcového drtiče zrna s cílem určení poddimenzovaných či předimenzovaných částí rámu a jejich následnou optimalizací. Jedná se o novou koncepci šroubovaného rámu. ...
 • Rodinný dům s kadeřnictvím ve Vyškově 

  Kovář, Stanislav
  Bakalářská práce ,,Rodinný dům s kadeřnictvím ve Vyškově" je zpracována ve formě projektové dokumentace. Objekt je částečně podsklepen, má dvě nadzemní podlaží a podkroví, zastřešen sedlovou střechou. Dům je navržen na ...
 • Stanovení silových účinků a pevnostní výpočet skříně válcového drtiče zrna S 1200 

  Pernica, Jiří
  Diplomová práce řeší problematiku stanovení silových účinků, pevnostní výpočty a následnou optimalizaci skříně válcového drtiče zrna S 1200. Jedná se o připravovaný prototyp drtiče firmy ROmiLL, s. r. o. Kromě již zmíněné ...
 • Wellness centrum ve Slavkově u Brna 

  Kovář, Stanislav
  Diplomová práce ,,WELLNESS centrum ve Slavkově u Brna" je zpracována ve formě projektové dokumentace. Objekt je částečně podsklepen, má tři nadzemní podlaží, zastřešen -sedlovou střechou a částečně pultovou střechou. Dům ...