Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a zkoušení rozváděčů nn 

    Kovář, Zdeněk
    Diplomová práce je zaměřena na problematiku oteplení rozváděčů. První část práce se zabývá zpracováním norem týkajících se daného tématu, srovnáním používaných programů pro návrh rozváděčů v praxi a seznámením s pracovním ...
  • Návrh ochrany před bleskem pro rodinný dům 

    Kovář, Zdeněk
    Bakalářská práce popisuje stěžejní teorii, která je nezbytná pro správný návrh rodinného domu před nepříznivými účinky blesku. Cílem práce je podat stručný a ucelený pohled do problematiky. Úvodní část se zabývá vznikem ...