Now showing items 1-3 of 3

 • Monoclimate Incubation Chamber 

  Kovářová, Anežka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This project deals with the design of the monoclimate incubator chamber for in vitro cell cultivation and cell observing under the confocal microscope. It is based on requirements and parameters set by the biophysics ...
 • Monoklimatická inkubační komora - řízení teploty komory 

  Kovářová, Anežka
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací monoklimatické inkubační komory pro kultivaci buněk in vitro a jejich pozorování pod konfokálním mikroskopem. Vychází ze stanovených požadavků a parametrů zadaných laboratoří ...
 • Porovnání a optimalizace měření single-echo a multi-echo BOLD fMRI dat 

  Kovářová, Anežka
  Diplomová práce pojednává o funkční magnetické rezonanci a sledování vlivu metod akcelerace akvizice na kvalitu funkčních snímků a pozorovaný BOLD signál. Jsou zde stručně popsány základní principy zobrazování pomocí ...