Now showing items 1-2 of 2

  • Dokumentace kostela v Dolních Věstonicích 

    Kovářová, Anna
    Cílem této práce je vytvoření dokumentace kostela sv. Michaela archanděla v Dolních Věstonicích, která obsahuje polohopisnou situaci objektu, výkres prvního nadzemního podlaží, příčný a podélný svislý řez a venkovní pohledy ...
  • Památná místa moravské geodézie a kartografie 

    Kovářová, Anna
    Práce se zabývá popisem míst vztahujících se k osobnostem, které byly nějakým způsobem významné pro geodézii a kartografii a působily na Moravě, popřípadě ve Slezsku. Kromě osobností se věnuje i významným trigonometrickým ...