Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce vřeteníku pro horizontální vyvrtávací centrum 

    Kovács, Zdeněk
    Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit konstrukční návrh vřeteníku horizontálního vyvrtávacího centra. Nejdřív byla provedena rešerše týkající se vřeteníků horizontálních vyvrtávacích center, kde byly jednotlivě rozebrány ...
  • Návrh CNC frézky pro modelářské dílny 

    Kovács, Zdeněk
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem CNC frézky pro účely modelářské dílny. V první části je provedena rešerše v oblasti malých CNC frézovacích strojů pro lepší seznámení s touto problematikou. Informace ...