Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh CNC frézky pro modelářské dílny 

    Kovács, Zdeněk
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem CNC frézky pro účely modelářské dílny. V první části je provedena rešerše v oblasti malých CNC frézovacích strojů pro lepší seznámení s touto problematikou. Informace ...