Now showing items 1-3 of 3

 • Knihovna pro multiplatformní vývoj mobilních aplikací 

  Kovařík, Michal
  Tato práce se zabývá potížemi s vývojem mobilních aplikací pro vícero operačních systémů a vývojových prostředí, s cílem vytvořit ideální knihovnu pro tvorbu uživatelských rozhraní. Na základě moderních webových standardů ...
 • Návrh technologie výroby ohýbaného profilu pro nosné konstrukce 

  Kovařík, Michal
  Téma diplomové práce je zaměřeno na výrobu profilu kruhového průřezu technologií ohýbáním, který je dále použit pro výrobu nosné konstrukce průmyslových výtahů. V práci je navržen postup výroby profilu včetně návrhu nástroje ...
 • Slučování úloh s nekolizními požadavky pro systém Beaker 

  Kovařík, Michal
  Obsahem práce je návrh formátu pro zápis parametrů a požadavků jednotlivých úloh určených pro systém Beaker a návrh a implementace programu, který na základě vyloučení možných kolizních požadavků sloučí úlohy definované ...