Now showing items 1-2 of 2

  • Model elektronického obchodování 

    Příborská, Lucie
    Má bakalářská práce se zabývá tvorbou modelu pro elektronické obchodování. Cílem práce je poskytnout potřebné informace pro kvalitní navržení a zavedení elektronického obchodu. Tento obchod by měl splňovat požadavky firmy ...
  • Singing Arc 

    Kovaříková, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
    This work discusses about the determination and the constuction of plasma speaker. The aim is to describe the function and the manufacture process. Plasma speaker operates on the principle of the electric discharge between ...