Now showing items 1-2 of 2

  • Měření relaxací vybraných vzorků pomocí techniky NMR 

    Kovalčík, Tomáš
    Práce se zabývá nukleární magnetickou rezonancí a principy měření relaxačních a difúzních konstant. Magnetická rezonance je jev, kdy se látce v magnetickém poli o indukci B0 dodá energie v podobě RF impulzu s Larmorovou ...
  • Neuroinformatika: metody kalibrace v multicentrické MR studii 

    Kovalčík, Tomáš
    Práce se zabývá metodami kalibrace multicentrických studii magnetické rezonance. Magnetická rezonance je jev, kdy se látce v magnetickém poli o indukci B0 dodá energie v podobě RF impulzu s Larmorovou frekvencí a tím se ...