Now showing items 1-2 of 2

  • Stanovení vybraných tukových charakteristik sýrů 

    Koval, Dominik
    Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vybraných tukových charakteristik přírodních sýrů eidamského typu. Teoretická část se zabývá obecnou charakteristikou přírodních sýrů a strukturou jednotlivých složek. Hlavním ...
  • Výběr a optimalizace metody stanovení volných mastných kyselin 

    Koval, Dominik
    Tato diplomová práce se zabývá optimalizací a validací metody pro stanovení volných mastných kyselin. Teoretická část je zaměřená na možnosti extrakce, rozdělení extraktu, esterifikaci, stanovení na plynovém chromatografu ...